Commissie Ruimte 27 mei 2014

Commissie ruimte 27 mei 2014
 
ag. punt 4. (Hans Volmbroek)
 
Geen probleem met het voorstel, zolang we geen problemen krijgen met de beleidsnotitie “inbreiding en mantelzorg” mag het van BF.
Vraag: In hoeverre is er rekening gehouden met het aanliggende voorstel van de hoogbouw Lutterstraat hoek Oldenzaalsestraat?
Levert het ene voorstel geen probleem op voor het andere voorstel?
 
ag. p. 5. Veegplan 2013.
VZ. een aantal zaken is bij de raad van State beslist, terwijl vooraf eigenlijk al vast stond dat de bewaarmaker in het gelijk zou worden gesteld.
Het is jammer dat mensen dan een procedure moeten starten die én de burger zelf geld kost, maar ook de gemeente . Wij zouden graag zien dat in het vervolg zoveel mogelijk wijzigingen in het voorstel meegenomen worden. Dit voorkomt frustratie bij de burger en bespaart geld.
 
Wel is onze fractie verheugd dat met betrekking tot de bezwaren er een oplossing is gekomen. Zoals o.a.: Voor de Oldenzaalsestraat 130. In De Lutte bij dhr Westerik en dhr Volker en in Overdinkel de aanpassing aan de Weverstraat  en de Glanestraat 7. Graag hadden wij ook gezien dat Glanerstraat 4 bij dit veegplan was betrokken. Zover liggen de standpunten niet uiteen. Hier ligt nu een taak voor het nieuwe college.
 
Vz. In dit soort zaken ziet Burgerforum ook een schone taak voor raads- en commissieleden.In een watergevecht tussen burger en gemeente kan een raadslid soms de handdoek aanreiken.
 
Vraag Burgerforum inzake proefwijk met de verpakkingscontainer (Jos Tijdhof)
Gemeente Losser is samen met Twente Milieu en Twence een proef opgestart in de Saller en De Lutte.
Hoe gaan we tijdens de proefperiode om met het afhalen van de restcontainer bij degene die niet mee wil doen aan deze proef. De restcontainer wordt namelijk in deze proefperiode maar eens per vier weken geledigd.
Hoe gaan we om met jongen gezinnen met kinderen die nog in de luiers zitten. Is vier weken in deze wel acceptabel tov deze gezinnen.
Ook mensen die gebruik maken van incontinentie materiaal zullen hier problemen mee hebben.
Is het bovenstaande niet in strijd met onze bestaande verordening inzake deze materie?
 
 
Rondvraag commissie ruimte 27 mei 2014
 
Een tijd geleden ten tijde van het plaatsen van de borden waaronder dan ook evenementenbordjes geplaats kunnen worden, is door de wethouder aangekondigd dat er in februari een verordening zou komen met daarin meer duidelijkheid hoe we dan om zouden moeten gaan met de grote spandoeken, toegangspoorten e.d.  Hoe zit het hier mee?
 
 
 
Share our website