Publicaties

Commissie Bestuur en Sameneving 24.1.2012 / WIW en ID banen - zwembad - Top-Craft


BURGERFORUM Commissie Bestuur en Samenleving 24.1.2012

Opmerkingen:

4. Afbouw gesubsidieerde afbouw WIW/ID

Ik heb grote problemen met dit hele verhaal van de afbouw.

Het gaat hier wel om mensen waarvan de meesten al zo'n 13 jaar op één plek zitten (meesten al vanaf 1998), bijvoorbeeld bij Openbare Werken of het zwembad.

Natuurlijk is in feite al die tijd oneigenlijk gebruik van de gelden, want de bedoeling van de WID en ID banen was ook een opstap naar een echte baan. Maar… de gemeente heeft willens en wetens die situatie laten voortbestaan – al die jaren -en dan een deel van de mensen dan nu op straat zetten vind ik wel heel erg wrang.

Vooral ook omdat de gemeente met haar eigen ambtenaren wel heel erg gek is en de vml. Burgemeester bij het samenwerkingsverhaal met Enschede heeft gezegd, dat hij werkgarantie gaf en niemand zijn baan zou kwijt raken. Maar ook DIT zijn mensen die in dienst zijn van de gemeente.

Misschien goed om de situatie helder krijgen.

Het gaat om 16 WIW-ers, waarvan de 60+ers mogen blijven en dat zijn er 6. Blijven er 10 over, waarvan er 4 in de leegloop zitten die ontslag krijgen. Dan zijn er nog 6 over waarvan 3 bij Openbare Werken van de gemeente, een bij de Werkwijzer (die betrokkene in dienst neemt voor zover ik heb begrepen) iemand bij Skolo, en iemand bij het zwembad.

Voor de personen die bij Openbare Werken werken is een constructie gevonden waarvan dit besluit 2 jaar opgeschort wordt. Die kunnen dus blijven werken en het geld dat hiervoor nodig is komt uit de algemene reserve.

Maar wát gebeurt er met de andere personen, bijvoorbeeld het Zwembad.

Wat de ID-ers betreft is de situatie wat anders, al heeft men ook hier de situatie laten voortbestaan. Deze mensen zijn officieel in dienst bij een werkgever, met een deel subsidie. Degene die bij Openbare Werken werkt, kan voorlopig dus blijven? Maar hoe gaat het met de andere 2?

Ontwikkelingen Top-Craft

Het aanstellen van een transitiemanager wel een goede zet, omdat deze meer afstand heeft tot de organisatie en objectiever is. Het vraagt andere competenties.

Wel problemen met de wijze van communiceren met het personeel. Veel mensen zijn of worden niet voldoende op de hoogte gebracht.

 

9. Zwembadtarieven 2012.

Wordt met 3,80 wel erg duur want vaak kan met maar een uurtje zwemmen, soms 1 ½ uur, maar dan vaak maar met 2 banen in het grote bad.

De inkomsten lopen de laatste jaren terug, evenals de bezoekersaantallen. Met name voor recreatief zwemmen wat van ca. 55.000 in 2006 gedaald is naar nog geen 39.000 in 2010. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling. We hebben een prachtig zwembad, maar er kan nauwelijks vrij gezwommen worden, vooral niet voor de jeugd, terwijl er toch een prachtige glijbaan is.

In 2009 is de openstelling sterk beperkt: s' morgen van 7.00 naar 7.30 uur. De maandagmiddag dicht, woensdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagmiddag, de zaterdag én de zondagmiddag.

Nu las ik dat het de bedoeling is dat hier nog meer in gesneden gaat worden. 's Morgens van 7.30 naar 8.00 uur en de zomervakanties. Om de personeelskosten te drukken.

Maar wat blijft er dan van ons zwembad over???? Het is nu al een puzzel wat openingstijden betreft als je wilt gaan zwemmen. En als  er nog meer in de openingsuren gesneden wordt, wordt er dan ook in het management gesneden?


Share our website