5.9.2011: comm.Westerlaken -> rapport transitie sociale werkvoorziening in september

  • Home
  • Publicaties
  • 5.9.2011: comm.Westerlaken -> rapport transitie sociale werkvoorziening in september
werkvoorziening

donderdag 30 juni 2011 | 16:50 uur | Nieuwsbericht | Bron: VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Cedris stellen de Commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening (CTTSW) in. Deze onafhankelijke commissie wordt geleid door Anton Westerlaken, lid van de Raad van Bestuur van het universitair medisch centrum Erasmus MC. Hij was lid van de commissie Arbeidsparticipatie (de commissie-Bakker) in 2008, en eerder was hij voorzitter van het CNV.

De commissie zal een perspectief schetsen voor een sociale werkvoorziening die in de toekomst kan bijdragen aan het naar vermogen laten werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zal de commissie onderzoeken onder welke (financiële) randvoorwaarden een verantwoorde transitie van de sociale werkvoorziening mogelijk is.

De aanleiding voor het instellen van de commissie zijn de aangekondigde kabinetsmaatregelen in het kader van de Wet Werken naar Vermogen, waardoor de WSW wordt beperkt tot mensen met een indicatie beschut werk. Op termijn zullen nog maar zo'n 30.000 mensen toegang houden tot de WSW, op dit moment zijn dat er nog 90.000. Ook wordt de rijkssubsidie per SW-er de komende jaren afgebouwd. Dit alles vraagt een ingrijpende transitie van de sector. De commissie onderzoekt aan welke (financiële) randvoorwaarden moet worden voldaan om deze transitie verantwoord vorm te kunnen geven.

Voor VNG en Cedris is een verantwoorde transitie van groot belang; anders ontstaan er grote financiële problemen bij gemeenten en sw-bedrijven. Dit was ook een belangrijke reden voor gemeenten om tegen de sociale paragraaf in het bestuursakkoord te stemmen. De VNG en Cedris zullen de uitkomsten van het onderzoek dan ook gebruiken om bij kabinet en parlement aan te dringen op een verantwoorde transitie.

De commissie zal onafhankelijk van de VNG en Cedris opereren en in september rapporteren.
De commissie bestaat verder uit:

  • Carel van Eykelenburg, voorzitter Raad van Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten
  • Mirella Bouweriks, directeur HR Sodexo Nederland BV
  • Lenie Dwarshuis – van de Beek, oud-gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
  • Maarten Ruys, gemeentesecretaris gemeente Groningen
  • Hans Bokhorst, voormalig directeur Baanstede in Purmerend
  • Margo Vliegenthart, voormalig kroonlid-SER
 
Share our website