Publicaties

4.12.2012: Vragen rondvraag


Onderwerp: rondvraag commissie ruimte

 

1)  Eerder hebben we als gezamenlijke fracties de wethouder gevraagd om in gesprek te gaan met het CML (Centrum Management Losser), maar ook intern te kijken, hoe om te gaan met inning van de BIZ belasting bij leegstaande panden.

Is hierover inmiddels al iets bekend?

 

2) Eerder vroegen wij ook om te onderzoeken of het afvalbrengpunt op de maandag i.p.v. vrijdagmorgen opengesteld zou kunnen worden. Dit zou nog onderzocht worden. Is dit inmiddels al gebeurd?

 

3) Hoe staat het nu met het vleeskuikenbedrijf aan de Mekkelhorsterstraat? We hebben gelezen dat de bezwaren van bewoners aan de Mekkelhorsterstraat zijn afgewezen, maar blijft dit bedrijf nu aan de Mekkelhorsterstraat of wordt het alsnog verplaatst?

 

4) Er is een algehele bouwstop opgelegd op vergroting c.q. nieuwbouw van een berging ten behoeve van een kwekerij aan de Enschedesestraat 93 in Losser. Dit omdat er niet werd voldaan aan de bouwvergunning en na klachten van omwonenden. In de periode daarvoor, zelfs jaren daarvoor, waren er al diverse klachten van omwonenden op het gebied van het bouwen, geluidsoverlast en milieu aan de gemeente kenbaar gemaakt.

Wat is het gemeentelijk beleid ten aanzien van die handhaving.

 

5) N.a.v. het ongeval op de Bentheimerstraat, waar een auto de woning is ingereden, de vraag hoeveel ongelukken hier tot dusverre hebben plaatsgevonden. Het lijkt er op dat er een verband is met de snelheidsremmende bocht/kronkel in de weg daar ter plekke.

Is die verkeersremmende maatregel inderdaad de oorzaak van extra ongelukken? Want dan is het zaak die kronkel er weer uit te halen en naar andere oplossingen te zoeken (lichte drempel?) om de snelheid er wat uit te halen.

 

Van de commissie B&S is nog een vraag blijven staan, te weten:

6) De vraag over oneigenlijk gebruik van een garagebox aan de Möllenbergstraat en de overlast hiervan voor omwonenden. Het gaat dan om geluidsoverlast van ca. 2.45 uur ’s nachts tot 7.00 uur s ’morgens. Wat gaat de gemeente hier aan doen?

 

7)Tijdens ons bezoek aan de Overdinkel generator aangaande de Spinnersweg in Overdinkel, hebben we de volgende matches afgesproken.

Het voetpad tussen de Spinners weg en de Hoofdstraat (uitkomend tegen over de Plus) heeft maar één lantaarnpaal.

De gebruikers –en Burgerforum sluit zich hierbij aan- vinden dit te weinig. Mensen voelen zich er niet veilig en kunnen niet of amper zien waar ze lopen.

Vraag kan de gemeente hier naar kijken en de zaak oplossen, zodat gebruikers van dit pad zich weer veilig voelen.

 

8)In aansluiting op punt 7).

Aan het einde van het voetgangerspad tussen de Spinnersweg en de Hoofdstraat, maken veelal ouderen gebruik om via de 'vluchtheuvel” de Hoofdstraat over te steken.

Dit levert in de praktijk vaak gevaarlijke situaties op, los van angst die ouderen hebben om deze overgang te nemen.

We hebben vernomen dat tijdens de reconstructie van de Hoofdstraat hier een zebrapad voorzien is, klopt dit?

Zo ja, kan de gemeente het aanpassen van deze oversteek dan voorrang geven, tijden het uitvoeren van de fase die in begin 2013 zal starten?.

P.S. zowel vraag 7) en 8) werden vanuit uw organisatie ondersteund door de heer G. Kwekkeboom.

 

8) In Overdinkel zijn geluiden dat niet iedereen op het glasvezel wordt aangesloten (omgeving Ruhenbergerweg), ofwel dat er hoge kosten aan verbonden zijn. Klopt dit en was dit vooraf bekend?


Share our website