Publicaties

4.10.11 Raad-part.begraafplaats Hans en Jos


Vz. De wet op de Lijkbezorging is in 1991 zodanig aangescherpt, dat zelfs het college van B e W geen zeggenschap meer heeft over het verlenen van vrijstelling van het aanleggen van een begraafplaats.

De raad mag vanaf die datum vrijstelling verlenen.

De fam. Lenne beroept zich hier op een raadsbesluit dat nog maar 2 keer in de gemeenteraad van Losser is genomen.

De raad heeft o.a. in februari 2009 aan het verzoek van Mevr. Van Berkum –Scholten toestemming verleend om op een bestaande begraafplaats, waar in 1975 reeds vergunning was verleend, voor de 2 reeds bestaande begraafplekken, hier nog 4 aan toe te voegen.

Hiervoor heeft zij toestemming van de raad ontvangen.

De huidige aanvraag van de fam. Lenne staat in geen verhouding tot deze aanvraag. Het mag dan zo zijn dat ook de fam. Lenne over een 5 hectare groot landgoed beschikt, maar dat wil nog niet zeggen, dat we aan iedereen die de beschikking heeft over 5 hectare en een begraafplaats op zijn landerijen wil, daar ook maar toestemming voor moeten verlenen.

De wetgever heeft met de aanpassing van de Wet op de Lijkbezorging van 1991 en 1999 juist beoogd dat de gemeenteraad alleen in hele bijzondere gevallen van de geldende regels mag afwijken.

Volgens mij voldoet de aanvraag van de Fam. Lenne niet aan de eisen zoals die door de wetgever en de Vrom-inspectie bedoeld waren.

Hans Volmbroek

Jos Tijdhof


Share our website