Publicaties

3.12.2013 Rondvraag steenfabriek en veegplan buitengebied


Burgerforum       Rondvraag commissie Ruimte

3.2.2013

 

Gevolgen vuile grond Steenfabriek

Zowel in oktober als november hebben wij vragen gesteld over de steenfabriek. U heeft weliswaar beaamt dat overname door Boei stagneert vanwege de noodzaak van een schone grondverklaring, maar uit niets bleek toen dat de gevolgen zo ernstig konden zijn. Dat bleek pas uit het B&W verslag na aandringen van onze kant om aanvullende informatie inzake het bodemonderzoek.

Daaruit blijkt dat na 2 onderzoeken die al 40.000 euro hebben gekost, aanvullend onderzoek nodig is ad. 10.500 euro en dat dan moet blijken of grootscheepse sanering nodig is. Als het grondwater bedreigt wordt zou dat ca. 1 miljoen aan kosten met zich mee kunnen gaan brengen.

Dat Boei er nu geen trek meer in heeft begrijpen we. 

Waarom heeft u hier op de eerdere vragen van onze kant niet open en eerlijk over geïnformeerd? Gezien het feit dat het hier kan gaan om kosten van rond de 1 miljoen euro vinden wij het niet méér dan vanzelfsprekend dat u openheid van zaken had gegeven. Temeer daar naast het risico van de saneringskosten ook de kosten van de steenfabriek op onze begroting zullen blijven drukken als Boei dit niet overneemt.

Het budget voor onderzoek gaat ook uit een post die daarvoor in feite niet gebruikt mag worden. Dit bij gebrek aan andere mogelijkheden.

Hoe serieus neemt u ons als commissie/raad eigenlijk nog?

En wanneer kan er duidelijkheid zijn of sanering nodig is en in welke vorm?

Veegplan bestemmingsplan buitengebied

Een aantal keren is door de wethouder aangegeven dat het veegplan bestemmingsplan buitengebied dit jaar nog klaar zou zijn (december). We kregen door dat het zeker maart wordt en dat het zelfs nog wel later kan worden. Waarom doet u uw toezegging niet gestand?

 


Share our website