Publicaties

24-10-2007: Marketingplan recreatie en toerisme


Vaststelling marketingplan recreatie en toerisme. 

 

Het marketingplan recreatie en toerisme is de weg naar het promoten van Losser op het gebied van recreatie en toerisme.

We hebben het al eerder gezegd, het is een prachtig plan, een van de velen, en als het maar niet bij een papieren plan blijft. De grootste bedreiging is volgens ons dat de praktijk vaak niet aansluit op al die mooie plannen.

Je kunt bijvoorbeeld wel stellen dat je het aantal kampeerplaatsen wilt uitbreiden, maar dan moet dat in de praktijk ook mogelijk zijn. De minicampings wachten nu al jaren en jaren op duidelijkheid of er uitgebreid mag worden en met hoeveel plaatsen.

Datzelfde geldt voor de horeca. Ook daar lopen ondernemers tegen regels op waardoor het moeizaam ondernemen wordt.
Live muziek, het terras uitbreiden, extra evenementen… alles is gekoppeld aan wetten en regels.

Nieuwe horeca op het Martinusplein. Prachtig……maar kijk aan welke vergunningen een startende horeca-ondernemer moet voldoen. Zes, zeven vergunningen zijn geen uitzondering. En dat nodigt niet echt uit om een zaak te beginnen.

Om er een succes van te maken zullen we er voor moeten zorgen dat in de praktijk ook echt mogelijk wordt, waar we in dit rapport over spreken. En dat al het enthousiasme en de ondernemingsgeest niet wordt vermorzeld door de muren waar men tegenaan loopt.

Veel meldingen en vergunningen kunnen geschrapt worden en daarvoor kunnen algemene regels worden opgenomen in bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening.
Laten we daar al vast mee beginnen.

De beleidsnota “nevenactiviteiten in het buitengebied” moet zo snel mogelijk geëvalueerd worden. De nota verblijfsrecreatie moet vastgesteld worden en ook het bestemmingsplan buitengebied. En zo zijn er meer zaken die zullen moeten gaan aansluiten op al de plannen die er nu liggen.

Een andere bedreiging is de uitstraling van het centrum van Losser, of beter gezegd, géén uitstraling. U geeft zelf ook aan dat er forse ingrepen nodig zullen zijn. Aan welke ingrepen wordt dan gedacht en hoeveel zal dit wel niet gaan kosten, vragen wij ons af? Datzelfde geldt voor de inrichting van het Martinusplein als horecaplein. We kunnen wel veel willen, maar de ondernemer zal er toch brood in moeten zien, anders komt hij niet.

Dus: Om alle ambities waar te maken zal er veel geld voor nodig zijn. Heel veel geld …en wij vragen ons af onze gemeenteportemonnee dik genoeg is. Steeds opnieuw wordt ons immers duidelijk gemaakt dat er weinig extra te besteden is en we kunnen de euro maar één keer uitgeven. Wij willen in ieder geval niet dat deze plannen ten kosten gaan van bijvoorbeeld de Kulturhusen, Subsidies of andere in ónze ogen zeer belangrijke zaken voor de burgers van Losser.

Bij de uitvoering geven wij prioriteit aan de infrastructuur. U geeft het zelf aan: goede verbindingen zijn een “must”. Om van de gemeente Losser één toeristische gemeente te maken is het nodig dat er een goede fietsverbindingen komen…. en dan zijn we weer bij de vrijliggende fietspaden van Beuningen - De Lutte - Losser. Met déze fietspaden en bijvoorbeeld een grensoverschrijdend fietspad bij het als natuurgebied herstelde Tiekenveen zou wat ons betreft het fietsplaatje rond zijn.

De grootschalige bedrijfsrecreatie mag wat ons betreft tussen Overdinkel en Glane op de voormalige camping een plek kunnen krijgen. In ieder geval niet bij de Oelermars, daarvoor is de natuur ons daar te waardevol.

Wat de extra werkgelegenheid betreft hebben wij vraagtekens of het inderdaad veel extra werkplekken zal gaan opleveren. Bovendien gaat het hier vaak om seizoenswerk en zitten de mensen dan 's winters nog zonder werk. Maar elke extra arbeidsplaats erbij is uiteraard meegenomen.

We kunnen ons vinden in het marketingplan als richtinggevende notitie.

2e termijn:

Werkgelegenheid
We denken dat de genoemde getallen te positief zijn maar de monitoring zal het uitwijzen.

Inzet ondernemers

N.a.v. dat de rol van de ondernemers te passief zou zijn.

Dit is een beetje het verhaal van het kip en het ei. Als er geen toeristen komen, zal de ondernemer weinig belangstelling hebben. Hij moet er immers van bestaan en zonder klanten geen inkomsten.

 

Vrijliggende fietspaden

Dit halen we steeds aan omdat het bij de reconstructiewet ook wordt genoemd en voor 75% subsidie mogelijk is. Laten we het naar voren halen voordat het geld op is.

Lies ter Haar

Burgerforum


Share our website