Publicaties

23.5.2012: Brief aan college over seniorenwoningen


Betreft: seniorenwoningen in de gemeente Losser

Geacht College,

Mede naar aanleiding van reacties die de raadsfractie van Burgerforum de laatste tijd heeft gekregen over de beschikbaarheid van seniorenwoningen, willen wij u het volgende voorleggen:

In onze gemeente is duidelijk behoefte aan seniorenwoningen. De laatste tijd is echter niet of nauwelijks bijgebouwd, terwijl wel seniorenwoningen door Domijn

in de verkoop worden gebracht. Daarnaast wordt of is van bepaalde seniorenwoningen (bijvoorbeeld het voormalig klooster aan de Kostersgaarden en de woningen er rond om heen, maar ook aan bijv. de Spinnersweg in Overdinkel) de 55+ status los gelaten en komen deze beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen. Dat betekent dus dat de voorraad seniorenwoningen sterk terugloopt, terwijl de vraag toeneemt. Maar het kan ook tot gevolg hebben dat er overlast wordt ervaren, omdat nu aan een heel andere leeftijdsgroep verhuurd gaat worden.

Problemen zoals bij de Spinnersweg onlangs zijn hiervan een goed voorbeeld.

Maar op dit moment is het ook zo dat er in het voormalig klooster aan de Kostersgaarden een huis verhuurd is, dat niet bewoond wordt. Schrijnend als je bedenkt dat er senioren zijn die 'staan te springen” om een dergelijke woning.

Wij vragen u nadrukkelijk hier in uw contacten met Domijn op te wijzen en dit mee te nemen bij het opstellen van de woonvisie.

Met vriendelijke groeten,

E.C. (Lies) ter Haar,

Fractie Burgerforum

i.a.a. Dhr. L. Fransen / Domijn Enschede


Share our website