23-12-2007: Betoog verblijfsrecreatie

Agendapunt 12                   BURGERFORUM

Betoog verblijfsrecreatie in het landelijk gebied

 

De wet op de openluchtrecreatie, WOR, komt per 1 januari te vervallen. En inderdaad…. zoals al in het voorstel wordt gemeld, indien er geen nieuw gemeentelijk beleid wordt vastgesteld, rest nog slechts het bestemmingsplan. Dus om twee voor twaalf komt er een voorstel verblijfsrecreatie in het landelijk gebeid. Jammer dat dit zo lang heeft moeten duren…. Jammer voor de mensen die op duidelijkheid zaten te wachten, hoewel duidelijk?

Heel duidelijk is het nog niet, zo blijkt uit verschillende reacties.

Er is ongerustheid bij sommigen die denken dat elke minicamping nu kan uitbreiden naar 25; anderen zijn hierover juist weer erg te spreken.

 

Wat is de realiteit: Wat wij er van begrepen hebben is het als volgt:

Slechts als de uitbreiding valt binnen het agrarisch bouwblok, dan is er een mogelijkheid uit te breiden tot 25 plaatsen. Dan nóg zal er bij de uitbreiding een afweging gemaakt worden en er een vergunning aangevraagd moeten worden.

In de praktijk is het dus zo dat slechts enkele minicampings zullen kunnen uitbreiden. Dat zal voor sommigen een opluchting zijn, maar voor anderen weer bijzonder wrang als je er van uit bent gegaan dat er met deze nieuwe beleidsnota nieuwe toekomstmogelijkheden zouden komen.

Het is alsof je iemand eerst een worst voor de neus houdt… en die lekker zelf gaat oppeuzelen.

Laat duidelijk zijn……. ook wij zouden niet willen dat het buitengebied bezaaid wordt met minicampings, maar we vinden wél dat als je als speerpunt toerisme neemt, de praktijk er beter op moet aansluiten en voor de mensen waar het om gaat op zijn minst duidelijk moet zijn, waar ze aan toe zijn en wát wél of niet kan.

 

We hebben nog een aantal vragen.

Kan die koppeling met agrarisch bouwblok in bepaalde gevallen losgelaten worden en/of is er ontheffing mogelijk?

En wanneer moet een artikel 19 procedure gevolgd worden?

Verder staan in het ambtelijk advies aan B&W een aantal voorbeelden van kleinschalig kamperen, waarvan een aantal niet voldoet aan de eisen/voorwaarden die nu gesteld worden. Wat voor gevolgen heeft het aannemen van de beleidsnota voor die gevallen?  Bijvoorbeeld dáár waar tot dusverre gedoogd is.

 

Tot zover de eerste termijn

Lies ter Haar

Share our website