22.1.20-13 Randvoorwaarden Kulturhus

Het college geeft in de raadsinfo een aantal randvoorwaarden. Deze zullen ongetwijfeld hun invloed hebben op de uitwerking fusie, omdat ze kostenverhogend werken. Zijn deze voorwaarden al besproken met de fusiegroep?

--- ja zijn gedeeld en geaccepteerd door de partners

Ten aanzien van de randvoorwaarden zelf:
2). - De gemeente Losser betekent kostendekkende huur door, inclusief risico’s welke zij als eigenaar en exploitant lopen.
Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? En om welke bedragen gaat het dan? Ook wordt overwogen om de aanvangshuren te verhogen?

--- Reële huur vragen en in rekening brengen. Via subsidie terug doen, geheel exploitabel maken door commerciële partners

- Als de huurprijzen zo fors worden opgedreven, zal dit zijn weerslag weer hebben op het resultaat van de fusie-instelling, met andere woorden het exploitatietekort zal dan oplopen. Brengt dit het fusieproces niet in gevaar?

4). - De gemeente Losser neemt de exploitatie van het Kulturhus voor haar rekening en brengt daarvoor servicekosten in rekening.
Aan welke servicekosten moeten wij dan denken?
--- Wat gebruikelijk is?????


12) -De gemeente Losser doet het beheer als eigenaar en verhuurder. Bestaande overeenkomsten met de gemeente Enschede worden daarbij gerespecteerd.
Welke? Kan het daardoor ook zijn dat de huidige conciërges van Top-Craft hun werk verliezen? En als bijvoorbeeld het schoonmaakwerk wordt doorberekend, zal dit ook weer kostenverhogend werken voor de fusie-instelling, omdat nu vaak gewerkt wordt met vrijwilligers.

--- Moet in komende half jaar uitgekristalliseerd worden, waar voordelen te halen zijn

6). Is er belangstelling van externe kandidaten voor huur van ruimte, omdat aangegeven word zo efficiënt mogelijk de ruimte in te delen?

--- Zijn Kandidaten voor

10) wat voor invulling word gegeven aan horeca? Alleen tijdens uitvoering, of ook kantine?

--- Plaatselijke horeca benaderen dienstbaar aan het kulturhus en gemeentehuis


Share our website