2.4.2013: Rondvraag commissie

BURGERFORUM

Rondvraag commissie 2 april 2012

 

1)Hoe zit het metde lokale TV. We hebben gehoord dat de video club Losser gevraagd is wat TV opnames betreft. De bijdrage gaat echter naar RTV Noord-Oost Twente? Hoe zit dit precies?

2) Hoe staat het met de Aloysiuslocatie? Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wanneer komt dit in de raad?

3) Overname steenfabriek door BOEI: Wat gaat de gemeente hier voor vragen? Indertijd is ook gesproken over mogelijkheden voor dagopvang/activiteiten door de Losser-Hof. Wij zien ook mogelijkheden in dit verband voor de meest kwetsbare groep uit desociale werkvoorzieningen. Wilt u dit ook bij mogelijke ontwikkelingen meenemen?

4) Wij hebben meermaals vragen gesteld over het Luttermolenveld wat betreft de bijdrage vande projectontwikkelaar in de kosten en het totale kostenplaatje van de infrastructuur. Daar is geen concreet antwoord op gekomen. Wij gaan er van uit dat we dit keer wel de gevraagde cijfers krijgen!

*Wat zijn de totale kosten van de aanleg en wat heeft de projectontwikkelaarzelf bijgedragen?

*Wat gebeurt er met het centrumgebouw (invulling)?

*De openbare ruimte inclusief vijver is overgedragen aan de gemeenteLosser. Dit is door de wethouder bevestigd. Rondom de vijver zou een pad komen? Klopt dat? En zo ja, gaat dit er binnenkort komen? Is alle grond rondom de vijver wel in eigendom van de gemeente?

5)Door de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede zijn veel afdelingen over gegaan en gaan –helaas- misschien nog meer afdelingen over. Wat gebeurt er met het meubilair en alle andere apparatuur? Is/wordt dit verkocht?

Share our website