Publicaties

17.6.2013: bestemmingsplan buitengebied / Egberink


Bestemmingsplan buitengebied - Egberink (Hans Volmbroek)

 

Naar aanleiding van ag. punt 3. van het verslag, het volgende.

In het verslag staat het volgende, ik citeer:”Met de advocaat van de heer Egberink is overeenstemming bereikt over de zaken waarover onduidelijkheid bestond”.

Vz, dit is duidelijk niet waar.

 

Ik ben in bezit van documenten van de advocaat van de heer Egberink die bewijzen dat de advocaat bezwaar bij de Raad van State heeft ingediend. Het betreft een beroepsschrift van 14 mei 2013, ontwerp bestemmingsplan buitengebied gemeente Losser.

Dit betreft de afspraken over de rooilijn en een hoeveelheid grond die de Egberink zou overdragen aan de gemeente.

Over de rooilijn is in de raadsvergadering van maart 2013 reeds overeenstemming bereikt.

 

Tevens ben ik in het bezit van een document van het advocatenkantoor 'de Singel” waarin de advocaat van de heer Egberink in de volgende tekst woordelijk benoemd:”Het is voor client duidelijk dat ambtenaren bij REO zich niet kunnen vinden in een overeenkomst gesloten tussen client en de burgemeester als wettelijk vertegenwoordiger van de gemeente.

 

Tevens: 'Tijdens een informatie-avond heeft een van de ambtenaren van de gemeente zelfs aangegeven dat het bedrijf van mijn client hoe dan ook van de huidige locatie dient te vertrekken”.

 

Dit zijn nog al beschuldigingen aan het adres van dit huis.

Vz, als een handtekening, van een burgemeester van de gemeente Losser,  in dit huis  niets meer waard is, hebben we duidelijk een groot probleem in onze gemeente.

 

Vraag: Wat gaan we hier aan doen.

 

Wethouder Weierink in zijn antwoord:”komt schriftelijk”.

 

BF gaat hier mee akkoord.

 

Naschrift: We kregen vanmorgen bericht van de heer Egberink dat wethouder Weierink contact met hem heeft op genomen.

 

Tot zover.

 


Share our website