10.7.2012: Motie lokale variant SW

MOTIE

De raad in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2012

Agendapunt

Onderwerp: Losserse uitvoeringsorganisatie sociale werkvoorziening

DE RAAD Overwegende:

  • Dat op 24 april 2012 de gemeenteraad besloten heeft om verschillende voorkeursvarianten te onderzoeken voor de lokale uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat de fracties daarbij hebben aangegeven groot belang te hechten aan een herkenbare lokale en sociale uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat het College verschillende uitvoeringsvarianten zal onderzoeken, ook de lokale, en dit zal voorleggen aan de gemeenteraad
  • Dat het belangrijk is dat de gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw en vroegtijdig betrekt bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat de gemeente Dinkelland toe werkt naar een publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente de aansturing en de regie op zich neemt
  • Dat dit ook voor de gemeente Losser een waardevolle organisatievorm kan zijn, met korte lijnen en weinig overhead
  • Dat dit ook voor de medewerkers voordelen heeft

Verzoekt het College:

· De 'Publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente de regie heeft” naar het voorbeeld van Dinkelland, als lokale variant verder uit te werken.

· Dit mee te nemen in het voorstel aan de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum Lies ter Haar fractievoorzitter

VVD Paul Hendrik fractievoorzitter

SDGL Liane Venema fractievoorzitter

CDA Gerrit-Jan Uit het Broek fractievoorzitter

PvdA Hans ter Heijne fractievoorzitter

Share our website