1.10.09 Bezuinigen: Een kwestie van tot 10 tellen

Bezuinigen, het is een kwestie van tellen!

Zie onze tip 10!

 

1)   rode draad voor grote structurele tekorten door de jaren heen nl. Top Craft. De laatste jaren zijn miljoenen in deze bodemloze put verdwenen. Onbegrijpelijk dat dit maar kan doorgaan. Met uittreding en onderbrenging onder Losser (stichtingsvorm bijvoorbeeld) kun je per jaar ca. 1 miljoen structureel besparen

2)   Minder gebruik van externe bureaus

3)   Minder ambtenaren

4)   Meer samenwerking met andere gemeentes. Juridische zaken, sociale zaken, bouwtechnische, personeelszaken en salarisadministratie zijn onderdelen die je als gemeenten gezamenlijk kunt uitvoeren!

5)   ICT: Gemeenten moeten van dezelfde systemen gebruik maken! (open source - open bestanden)!

6)   Verkoop van nog in bezit van de gemeente zijnde gebouwen. Mocht verkoop niet lukken eventueel verhuur; huurkoop of andere mogelijkheden gebruiken om extra inkomsten te krijgen, bij voorkeur voor startende ondernemers.

7)   Bouwstroom op gang brengen, maak gebruik van collectief ondernemerschap.

8)   Verzelfstandiging/privatisering sportaccommodaties (na inhalen achterstallig onderhoud).

9)   Alle uit te besteden werken openbaar aanbesteden

    10) Subsidiehunter aanstellen voor binnenhalen subsidies
Share our website