Nieuws

ZORGEN OM DE ZORG


Burger mag niet de dupe worden van gesteggel tussen zorginstellingen en gemeenten.

De strijd tussen gemeenten en zorginstellingen over de aanbesteding van de huishoudelijke zorg brengt veel onrust. “Krijgen we straks nog wel de hulp die we nodig hebben”, wordt ons vaak gevraagd.

 

Burgerforum heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Losser dan ook aangegeven zich grote zorgen te maken over de impasse in de aanbesteding en de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor onze burgers.

 

Hoewel de gemeenten stellen dat er een fatsoenlijk tarief is neergelegd voor de huishoudelijke hulp, schreeuwen de instellingen moord en brand dat ze niet kunnen leveren voor die prijs en dat zorgt voor veel onrust bij degenen die afhankelijk zijn van deze hulp.

 

Duidelijk is dat de beruchte marktwerking ook in de thuiszorg niets goeds heeft gebracht. De gewone burger die deze zorg nodig heeft, maar ook het uitvoerende personeel moeten er voor bloeden. De top van deze zorginstellingen daarentegen bedient zichzelf rijkelijk. Al dat gejammer uit de mond van deze bestuurders die tonnen verdienen is dan ook bijna misselijk makend. Iedere gemeente zou in de aanbesteding als eis moeten opnemen, dat de bestuurders van de instellingen die de zorg mogen leveren, niet meer mogen verdienen dan onze minister-president.

 

En bij de gemeente moet de kwaliteit van de zorg voorop blijven staan. Het lijkt er steeds meer op dat het geld een steeds grotere rol gaat spelen ten koste van de kwaliteit.

 

Burgerforum wil verder van het College weten wat er aan geld binnenkomt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en waar dit precies aan uitgegeven wordt. Hier is herhaaldelijk om gevraagd, maar de gevraagde cijfers zijn nog steeds niet geleverd.

 

 

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar


Share our website