Nieuws

ZebrapadZebrapaden (Jos Tijdhof)
Graag zagen wij de mogelijkheid onderzocht voor het aanleg van twee zebrapaden. Een aan de Bentheimerstraat ter hoogte van de Chinees, dit is binnen de bebouwde kom van De Lutte.
Dit  punt is een plek waar veel schoolgaande jeugd uit het buitengebied dan kan oversteken .  Het is verbinding naar het voetbalveld en het centrum / school.
Het rijwielpad is aan beide zijden tweerichtingsverkeer zodat de jeugd hier dan maar een keer hoeft over te steken.
Ook voor de overige fietsers en voetgangers is dit een  dan een punt waar men veilig kan oversteken.

Het tweede zebrapad zagen wij graag gerealiseerd in het centrum bij de school. Het is hier ook altijd een drukte van belang bij aanvang van de school en als de school uit gaat. Er is een oversteekplek met klaar-overs een zebrapad zou hier ons inziens een perfecte aanvulling

Geantwoord werd dat t.a.v. het centrum dit overlegd zal worden met de school. Op zich zullen de financiën wat dit betreft niet het probleem zijn. De andere plek is een zaak voor het Rijk en hierover zal met de beherende instantie contact opgenomen worden.
Share our website