Nieuws

Werkt de gemeente Losser wel doeltreffend - Een opgroep aan de burgers om mee te denken


Bron: gemeente Losser

Denk mee met de rekenkamercommissie.
Werkt de gemeente Losser wel doeltreffend, is ze wel doelmatig en is alles wat de gemeente doet wel rechtmatig?
//]]> ter attentie van de rekenkamercommissie of per post naar Rekenkamercommissie Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het vermelden van het onderwerp, zouden wij het op prijs stellen als u een korte omschrijving en redenen van uw suggestie toe zou willen voegen. Daarnaast zouden wij graag uw contact- en persoonsgegevens hebben, zodat wij u eventueel kunnen benaderen voor bijvoorbeeld een mondelinge toelichting.

 
 

 

 


Share our website