Nieuws

Vragen van Burgeforum rondvraagRondvraag commissie bestuur en samenleving
1) Brand huisvesting arbeidsimmigranten
Onlangs is brand geweest in een pand (vml postkantoor) aan de Gronausestraat. Wat is bij controle geconstateerd en welke maatregelen zijn of worden genomen.

2) Twentebedrijf en Twenteraad
Bij de behandeling van het rapport Robben is gesproken over het voorzitterschap en de vraag of er sprake is van dubbele stemmen (Enschede als lid maar ook als voorzitter) zou doorgespeeld worden. Is hier inmiddels duidelijkheid over? Verder is er vanuit Losser aangegeven voorstander te zijn van een roulerend voorzitterschap in plaats van het vast gegeven dat  de burgemeester van Enschede persé de voorzitter moet zijn. Een tijd geleden stond er een artikel in de Tubantia waarin de Graaf zich neerbuigend uitliet over de gemeenten die dit aangekaart hadden. Citaat: “Ons voorzitterschap staat niet ter discussie. Dat wordt het voorstel waaraan wordt gewerkt", maakte hij duidelijk. Het is een gruwel in zijn ogen als de bevoegdheden van de regioraad teruggaan naar de gemeenteraden. …."Ik zal proberen om voorstellen op tafel te leggen om de schade te beperken", beloofde hij.
Is bekend hoe zijn opvolger hier tegen aan kijkt en of hij zich distantieert van deze uitspraak?

Rondvraag commissie ruimte

1) Beuningerstraat
Onze fractie is vorige week bij de bijeenkomst geweest over de reconstructie Beuningerstraat. Dit omdat er bij ons vragen waren over de toegang naar het centrum van de Lutte en tot het benzinepompstation.
Dit stuk wordt weliswaar 8 werkdagen afgesloten, maar blijft voor de inwoners van de Lutte via de parallelweg bereikbaar. Verder zijn wij geen voorstander van chicanes. Geconstateerd is wél dat de chicane bij de ingang van het dorp vloeiender wordt gemaakt. Tevens wordt de linkerkant, als je vanaf Oldenzaal komt, andersom gelegd waardoor er een breder tussenstuk komt voor voetgangers en fietsers om over te steken.
We hebben in 2012 vragen gesteld over de chicane op de foto toen er een auto in het huis gereden. Ook een taxi met passagiers is hier een keer over de kop gegaan en daarnaast meerdere eenzijdige ongevallen.  Als een auto hier de macht over het stuur verliest is de kans nl groot dat hij over het fietspad schiet.
De provincie was indertijd niet bereid dit aan te passen. Is met de provincie overlegd om -nu er toch een reconstructie plaatsvindt- deze chicane te verwijderen of te vervangen door andere verkeersremmende maatregelen?De situatie aan de Bentheimerstraat is niet extreem gevaarlijk. Foto: Erwin Waanders

 
Share our website