Nieuws

Vragen Rondvraag commissie Ruimte


BURGERFORUM

Rondvraag commissie ruimte 4.9.2012

1) Kunt u ons bijpraten over de kwestie planschade Verbecke?

De gemeente zou proberen de kosten van de planschade (59.760,- plus wettelijke rente) te verhalen op het bureau dat indertijd de risico's van de planschade heeft onderzocht en onderkent.

Hoe staat het hier mee?
 
Antwoord wethouder: Planschade kon niet verhaald worden en komt voor rekening van de gemeente.

2) Tramwagen / 'zomerhuisje” op terrein van Joop Olde Heuvel

In Oet Dorp en Marke lazen we het verhaal van de tramwagen die vroeger dienst deed voor de TET en die later verhuisde naar het terrein van Dhr. Olde Heuvel. Er is belangstelling voor deze tramwagen (Nationale Tramweg Stichting in den Haag), maar dhr. Olde Heuvel is alleen bereid hier medewerking aan te verlenen als de gemeente Losser bereid is een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een vervangend zomerhuisje. Zijn er mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen?
 
Antwoord wethouder: Dhr. Olde Heuvel kan in plaats van de tramwagen een blokhut bouwen, maar vraagt echter vergunning voor de bouw van een zomerhuis met een inhoud van 250 m3. (verdere informatie volgt schriftelijk)
 
3) Hoe zit het met de vergunning voor de megakippenstal Mekkelhorsterstraat? Is die nu volledig vergund en rechtsgeldig? En hoe zit het met de verplaatsing van het bedrijf naar de Bentheimerdijk?
 
Antwoord komt binnenkort schriftelijk.
 
4) We hebben gezien dat de toekomstige visvijver op de Saller is leeggepompt en deels aan de kanten opgehoogd met zand. Waarom is dat? Wat zijn de kosten en voor rekening van wie komen die?
 
Antwoord: Was regulier verplaatsen, aanvullen van zand, nodig voor realisatie van de visvijer. In de begroting opgenomen, geen extra kosten.

Fractie Burgerforum


Share our website