Nieuws

vragen over aanbesteding regiotaxi


Vraag rondvraag over aanbesteding regiotaxi (Lies ter Haar)

De aanbesteding loopt tot 10 maart en dat is richting raad ook aangekondigd. Er is 1 beoordelingscommissie die de aanbesteding beoordeeld. Wordt hierbij ook rekening gehouden met ons eigen aanbestedingsbeleid, waarbij we de lokale ondernemers ook een rol willen geven?

Antwoord weth. Wildschut: Het is een aanbesteding met nu 7 andere gemeenten en straks de 14 gezamenlijk. Dat is dus lastig. Van de kant van het college... wordt nog opgemerkt dat onze eigen ondernemers dan ook juist de kans hebben op een "grote" klus.
 
De essentie van de vraag is echter dat ik heb willen aangeven dat ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, dus Lossers beleid, wel degelijk onder druk komt vanwege samenwerking. Dus je levert in feite wel een stuk beleid in. Dat kan goed of fout uitpakken, maar is wel een gegeven

Share our website