Nieuws

Vragen Burgerforum commissie Ruimte 19.1.2016


 
Burgerforum Rondvraag comm. Ruimte 19.1.2016
 
1) Straatverlichting
Wij hebben eerder al intern een vraag gesteld over de straatverlichting. Wij vinden nl. dat die te laat aan gaat en te vroeg weer uit. Met name in de winterperiode is goede verlichting juist in de schemertijd heel erg belangrijk. Als fietsers dan ook nog zonder verlichting fietsen wordt het al helemaal gevaarlijk. Voor ons gaat in dit geval veiligheid dan ook boven duurzaamheid.
 
Het antwoord dat we kregen was dat de openbare verlichting regionaal wordt geregeld. In ons geval, gedeelte provincie Overijssel, wordt dat vanuit Zwolle aangestuurd en gaat het TF-signaal via Hengelo naar alle gemeenten. De inschakeling wordt bepaald door een lichtsensor in combinatie met een tijdvenster van een astronomische klok. Het aan en uitschakelen werkt dus niet per gemeente afzonderlijk. In 2013 heeft men de aan en uitschakeltijden in het kader van duurzaamheid aangepast, later aan en eerder uit. Deze aanpassing is later iets teruggedraaid omdat sommige sensoren niet goed werkten en de verlichting inderdaad te laat aanging en te vroeg uit.
Voorlopig blijken we nog vast te zitten aan dit systeem. Met de invoering van de slimme meters stapt de netwerkbeheerder waarschijnlijk af van het huidige systeem (TF-signaal) en komen er (mogelijk) op meerdere plaatsen sensoren die dan de verlichting aansturen zodat je meer maatwerk krijgt en invloed op de schakeltijden.
 
De aanvullende vragen die wij n.a.v. dit antwoord nog hebben zijn dan ook:
a) Wanneer vindt de invoering van de slimme meters plaats?
b) Is hier op dit moment wellicht ook nog iets aan te doen in regionaal verband? Uiteraard zal dat alleen lukken als ook andere gemeenten hier achter kunnen staan.

Antwoord wethouder Wildschut: Het klopt dat dit via Enexis loopt en regionaal geregeld wordt. Er vinden op dit moment inderdaad pilots plaats m.b.t. het invoering van een ander systeem met iets meer flexibiliteit wat de instelling betreft. We zullen vinger aan de pols houden. Op 8 februari is er in regionaal verband weer overleg en zodra er iets meer bekend is zal hij dat ook melden. De huidige instelling is echter ook het resultaat van regionaal overleg en zoals gesteld zijn de schakeltijden eerder (2013) ook al aangepast en aangezien er nu ook pilots lopen verwacht hij daar op dit moment weinig van. Het gaat ook om een bredere afweging, waarin ook het aspect duurzaamheid meespeelt. Hij stelt voor om –als er meer duidelijk is over de pilots- dit een keer raadsbreed te bespreken en daarbij alle aspecten meenemend.
 
2) Realisatie zorgcomplex buitengebied Hengelmansweg (Hans Volmbroek)
Wij vonden het een mooi plan, wat goed past binnen de omgeving. Onze bezwaren betroffen indertijd en -dat geldt grotendeels nog- voornamelijk de financiële gevolgen die deze wijziging van bestemming met zich mee kan gaan brengen. Na uitleg van wethouder toen, is duidelijk geworden dat er in ieder geval uitgebreid met Manna overlegd is en afgesproken dat een aantal kosten voor hun eigen rekening zullen komen. (En dat was in onze ogen ook nodig, want er staat dat de kosten maximaal rond de 80.000 euro worden ingeschat en het is dus zaak de kosten zoveel mogelijk te beperken. )
a) Kan de wethouder aangeven hoe het met dit plan staat?
b) Kan de financieel slechte situatie van de zorggroep Manna nog gevolgen hebben? Dan denken wij aan de realisatie, maar ook aan de kostenafspraak zoals net genoemd.
{ uit de krant: Zorggroep Manna uit Enschede heeft haar personeel gevraagd loon in te leveren omdat de organisatie een tekort heeft op de eindafrekening.
Het bedrijf heeft door de veranderingen in de zorg veel extra kosten gehad het afgelopen jaar. Volgens directeur André Kok hebben gemeenten een deel van de extra kosten vergoed, maar lang niet alles.
Hoeveel het tekort is, wil de zorginstelling niet bekend maken. Het loonoffer is op vrijwillige basis. Het personeel is gevraagd voor vandaag aan te geven of ze meedoen. Bij de organisatie werken zo'n duizend mensen. }
 
Antwoord wethouder Hassink: Zoals eerder gemeld loopt er nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State. Hij heeft verder geen enkel signaal m.b.t. financiële problemen bij Manna en op zich speelt vooreerst ook niet bij de wijziging van het bestemmingsplan.
 
3) Grensovergang Glane (Hans Volmbroek)
Ter hoogte van de grensovergang is de situatie er in onze ogen niet veiliger op geworden. De oorzaak is het weghalen van de parkeerplaatsen aan de overzijde van deze weg. Hier waren voor de reparatie van de straat –naar we menen- 4 parkeerplaatsen. Deze werden gebruikt door bezoekers en/ of bewoners van de huizen aan de linkerkant en van het vroegere café annex gebouw voor publieke vrouwen.  Nu wordt er op de straat geparkeerd, waardoor de situatie onoverzichtelijk wordt. Vooral als er meerdere auto’s of busjes staan en de fietsers daar omheen moeten, zoals hij zelf ervaren heeft (en het nog niet goed ging).
a)Waarom zijn deze parkeerplaatsen weggehaald?
 
Antwoord wethouder Wildschut: De weg is inderdaad smaller geworden omdat dat beter past in het wegprofiel (rustiger rijden). Wat de parkeerplekken betreft, dit was meer een uitsparing met asfalt en het ging niet om reguliere parkeerplekken. Er werd geparkeerd maar daar mocht eigenlijk niet geparkeerd worden, omdat je 7 meter uit de bocht of kruising moet blijven. Het is nu aangepast en er zijn 2 parkeerplekken over gebleven. We zullen nog eens kijken of daar inderdaad gevaarlijke situaties ontstaan door de versmalling en het parkeren van de auto’s/busjes langs de straat, maar de oorspronkelijke situatie mocht niet, dus het is goed dat het daar aangepast is.
 
4) vml. Stanko terrein (Jos Tijdhof)
Klopt het dat er plannen zijn voor het vml. Stanko terrein? En zo ja welke?
Geantwoord wordt dat het nu te koop staat, dus verder op dit moment nog niets te zeggen over de invulling.
 
5) Hoe staat het met de vml. bibliotheek / peuterzaal in De Lutte? (Jos Tijdhof)
Is al bekend wat daarmee gaat gebeuren?
Geantwoord wordt dat er indertijd belangstellenden leken te zijn, maar daar kwam uiteindelijk niets uit. De bedoeling is om het nu op te splitsen in 2 bouwkavels.
 

Share our website