Nieuws

Voorjaarsnota


BURGERFORUM                           voorjaarsnota                    24 juni 2008

De voorjaarsnota sluit met een tekort van  € 510.000 euro. Daar is gelukkig op het laatste moment nog een positieve correctie op gekomen van 214.000  aan een dividenduitkering en 247.000 euro van de regio Twente, maar het perspectief blijft slecht. Het nadelig verschil  moet ten laste komen van de algemene reserve, want door de bezuinigings-voorstellen is er nagenoeg geen mogelijkheid om de tekorten te dekken uit de begroting 2008.

En over welke bedragen praten we dan…. Schrikt u niet.

1)    Bezuinigingsvoorstellen voor een totaalbedrag van 155.000 voor het OZB gat en

2)    143.000 aan bezuinigingsvoorstellen om het gat van de WABO (vergunningen) te vullen. U weet nog wel die ruim 5 ton voor de afdeling handhaving en vergunningen om achterstanden weg te werken;  die deels uit de reserves en deels uit de begroting 2008 moet komen. En we vrezen dat dit nóg niet genoeg zal blijken te zijn.

Het college stelt onder andere voor te bezuinigen op onderhoud bermen en wegen; de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied te vertragen en actiepunten uit de nota Veiligheid en uit het speerpunt Recreatie en Toerisme niet uit te voeren.

MAAR…………….. daarmee zijn we er nog niet

3)    De bestemmingsvoorstellen 2007 - zeg maar zaken die in 2007 in gang zijn gezet, maar nog niet betaald zijn- en dan gaat het om een bedrag van  207.000 euro-  zouden uit het positieve saldo 2007 –de 5 ton dus- betaald worden, maar dat geld moest dus direct naar de reserves ….. een extra te vullen gat dus.

4)    De verwachte extra salariskosten bedrijfsvoering  222.000 euro  wil men intern gaan oplossen. We hopen dat dit zal lukken, want anders is dit ook nog een extra tegenvaller

Dat waren dan de gaten die gevuld moeten worden…………En we zijn er nog steeds niet.

Komen we bij de beleidswensen, zoals de bedragen van 20.000 en 30.000 euro voor de dorpsvisies, onderhoud parallelweg Gronausestraat, vervanging speeltoestellen, onderwijskundige vernieuwingen etc. etc. Een bedrag van 724.000  in totaal.                     Wensen waren het en wensen zullen het wel blijven!

Er is luchtgitaar gespeeld als de beste.

Hele groepen zijn blij gemaakt met al die mooie plannen, wensenlijstjes ingevuld, verwachtingen  gewekt ……maar ……….. er is geen geld voor. VOOR 2009 IS AL EEN VERHOGING VAN DE OZB GEPLAND MET 14%. WIJ VREZEN DAT HET DAAR NIET BIJ BLIJFT!

Even ter herinnering…. Het collegeprogramma kent de volgende hoofdthema’s

No. 1       Herstel van vertrouwen tussen politiek en samenleving

No. 2       Een gedegen financieel beleid voeren

 

Herinneringen uit het post-Laga tijdperk doemen op.  Het bestuur is gebleken onbekwaam te zijn de gemeentelijke financiën fatsoenlijk te beheren. Er is iets zeer wezenlijk mis met de bestuurscultuur in Losser. Wij kunnen dit niet meer aan de burgers uitleggen. Van alle kanten zijn verwachtingen gewekt die de raad vervolgens weer de grond in mag boren.

Wij komen dan ook met een motie van afkeuring.


Share our website