Nieuws

Uit de commissie 10 maart


Uit de commissie ruimte 10 maart 2015
Nota reclamebeleid (Jos Tijdhof)
 
Allereerst legt de wethouder uit, dit n.a.v. vragen, dat ten aanzien van de welkomstbogen Brueghel en Carnaval, maar ook de lichtreclame bij het Sterrengala, het voorgestelde voorstel geen problemen zal opleveren, al zijn deze voorbeelden als zodanig niet specifiek in de nota opgenomen. Dit blijft gewoon zoals het is. N.a.v. vragen van de VVD (geen reactie en geen ontvangstbevestiging) geeft hij aan dat de communicatie en terugkoppeling hierover niet goed is geweest. Dit is punt van aandacht.
Verdere vragen en opmerkingen hierover van onze kant.
De reclame borden onder de welkomstborden vindt Burgerforum nogal beperkt. Het zijn kleine borden met minimale afmetingen daardoor ook weinig tekst mogelijkheden en slecht zichtbaar.
Wat zijn de kosten voor deze wijze van reclame maken.
 
pagina 4:
Opmerking: De stichting dorpsbelangen De Lutte is ook bezig met bewijzering naar bedrijven en sportverenigingen gaat dat in samenhang met dit beleid?
 
pagina 4:
Opmerking: Hoe gaan we om met bestaande reclameborden cq naamborden bij bedrijven cq campings en landgoederen etcetera.
Het antwoord hierop was dat dit blijft zoals het nu is.
 
pagina 11:
Opmerking: In punt 2.3 staan een flink aantal punten wat niet is toegestaan . Gaan we hier daadwerkelijk strak op handhaven dan zullen zich ongetwijfeld flink wat problemen geven. Het lijkt ons inderdaad erg moeilijk om dit allemaal ten uitvoer te brengen.
Het antwoord hierop was dat de handhavingcapaciteit inderdaad een probleem is. Het is ook niet de bedoeling –aldus wethouder Hassink- om er een heksenjacht van te maken. De vraag om beleid kwam vanuit de raad vanwege de excessen en dit voorstel is een handvat om op terug te kunnen vallen en aan te kunnen toetsen.
 
pagina 18:
Opmerking: In De Lutte staat een grote reclamezuil bij de dorpsboerderij, waarin evenementen op aangekondigd worden.
is dat misschien iets voor alle kerkdorpen om dit soort reclamezuilen te hebben. Eventueel in samenwerking met ondernemers met vaste bedrijfsaanduiding.
 
pagina 20:
Opmerking: Betekent dit dat er niet langer op andere plaatsen borden mogen worden geplaatst? Alleen beperkt tot de borden die de gemeente plaatst?
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de nota reclamebeleid bedoeld is om wildgroei en excessen aan te kunnen pakken. Er blijven genoeg mogelijkheden over om reclame te maken, bovendien is er sprake van een overgangsrecht. De gevraagde evaluatie zal er komen en dan zal bekeken worden hoe dit in de praktijk uitpakt.
 
Share our website