Nieuws

Uit de commissie


Rapportage Tussenevaluatie Pilot Verpakkingencontainer (Lies ter Haar)
 
Op zich een helder verhaal, maar toch nog 2 opmerkingen.
 
Is hier al overleg gepleegd met Twence in hoeverre dit samen kan lopen met de afspraken over de te leveren hoeveelheden brandbaar materiaal voor de verbrandingsovens. We herinneren ons (en die informatie komt van commissielid Hans Volmbroek) dat Twence contracten heeft afgesloten voor levering van warm water voor verwarming van bedrijven en warm water voor de zoutindustrie. Dus zullen deze ovens, waar ook nog elektriciteit mee wordt opgewekt, voorzien moeten worden van brandbaar materiaal.
Dus met andere woorden, lopen we hier financiële risico’s als er niet voldoende brandbaar materiaal overblijft.
 
 
Het antwoord van weth. Wildschut was dat er binnenkort een bijeenkomst van Twents en Twente Milieu over de toekomststrategie. Het is inderdaad een aspect dat speelt, want op dit moment moet men al brandbaar materiaal invoeren vanuit Engeland. Een punt dus dat dan ter tafel kan komen.
 
Het uitgangspunt is dat er dus steeds minder restafval moet komen. Een vraag van de kant van Burgerforum –mede naar aanleiding van een inspreker (dhr. De Man) indertijd-  betreft de problemen die daardoor kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld stomapatiënten. Hoe hier mee om te gaan?
De wethouder antwoordt dat hier aan gedacht is. Mensen met een stoma of gezinnen met kinderen in de luiers kunnen dit aangeven bij de gemeente en krijgen dan een speciaal pasje zodat ze het afval in een container kwijt kunnen. Het betekent inderdaad dan wel wat vaker wegbrengen, maar er wordt dus wel rekening mee gehouden.
 
Share our website