Nieuws

Toetreden tot gemeenschappelijke regeling IBO of niet


IBO (Lies ter Haar)

Allereerst een algemene opmerking. De informatie “straalt” wat ons betreft opnieuw uit –zoals eerder ook de reactie - dat de IBO vooral moet doorgaan.
Wij hebben vraagtekens bij de afweging van voor- en nadelen.

Onduidelijk – en volgens ons tegenstrijdig- de tekst in de laatste alinea op pagina 12 en wat er boven staat en volgens ons klopt de conclusie ook simpelweg niet wat de toerekening van kosten betreft richting Losser. Want Losser breekt niet maar houdt de centrumregeling in stand. Het is Enschede die in een andere organisatievorm toetreedt en daarom kan de bal niet bij Losser gelegd worden.

Ook missen we toch nog steeds een goede juridische uitleg over de gevolgen als wij wel de centrumregeling en contracten met Enschede willen aanhouden, terwijl Enschede kiest voor de IBO. Kan dat? Mag dat? Kunnen zij instromen onder deze constructie die met Losser is aangegaan?

Waar het in onze ogen fout is gegaan, en wat we ook zowel in december 2013 als begin 2014 hebben gemeld (en zelfs nog in een motie verwoord), is dat toen door het college een “no regret’ besluit is genomen, zónder dit aan de gemeenteraad voor te leggen! En volgens ons had dat indertijd wel gemoeten. De discussie had toen plaats moeten vinden.

Temeer daar we niet overtuigd zijn van meer kwaliteit en efficiency, we wél als we doorgaan 300.000 euro moeten betalen voor de verdere opbouw van de organisatie en we geen extra financiële voordelen meer verwachten. Onze regie op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Bedrijfsorganisatie is gering als je de stemverhouding bekijkt (Enschede – Almelo – Borne – Losser = 3:2:1:1). Ook is de vraag hoe beleidsarm het is, denk daarbij aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid waar we nu al de gevolgen van ondervinden door de contracten met Enschede en waarbij onze eigen ondernemers in de knel komen.

Wat dat laatste betreft moet ons nog van het hart en wel heel bijzonder te vinden dat er eerder gezegd is dat de opbouw verder niets zou kosten, er nauwelijks tot geen financiële en efficiency voordelen meer te verwachten zijn en nu ineens wel.
………………..
Burgerforum blijft, alles afwegende, het niet verantwoord vinden in te stappen in een gemeenschappelijke regeling IBO.  De financiële risico’s en onzekerheden en de geringe invloed –gezien de stemverhouding- afgezet tot de zekerheid van de huidige centrumregeling rechtvaardigt in onze ogen dit besluit.
 
 
Share our website