Nieuws

Rondvraag commissie ruimte


BURGERFORUM
 
Vragen voor Rondvraag
  • Verdere actie m.b.t. het injecteren van afvalwater door de NAM  
De NAM mag weer beginnen met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken laten weten, ondanks dat hij eerst had toegezegd de evaluatie af te wachten. De afgelopen tijd drongen verschillende partijen aan op het stoppen van de afvalwaterinjectie door de NAM, maar Kamp lijkt hier geen boodschap aan te hebben.
Welke acties heeft het college tot dusverre ondernomen en/of gaat en kan zij nog ondernemen, naast de acties van de politieke partijen zelf?
Antwoord:  (samengevat)  Er zijn diverse acties ondernomen en worden nog ondernomen, zowel in NOT verband als nu in breder verband.  Het heeft dus absoluut aandacht en dat geldt ook voor de injecties in de zoutcavernes. De mogelijkheden voor gemeentes wat dit betreft zijn echter beperkt, daarom is het ook goed dat het actiecomité zo aan de weg timmert  (voor het hele antwoord verwijzen wij naar het audioverslag)
 
  • Borstkanker –Ook dit keer is weer na borstkankeronderzoek bij veel vrouwen in onze gemeente borstkanker geconstateerd. Dit leidt vaak tot onrust en het gevoel dat het bijvoorbeeld in Overdinkel meer voor zou komen dan elders. Een aantal jaren geleden is dit ook eens nagevraagd bij de GGD en er is toen uitgebreide informatie gegeven. Wij zouden dit ook nu graag weer zien.  Goede informatie is bij dit soort zaken erg belangrijk, ook om onnodige onrust weg te halen.
Antwoord: Dit  is toegezegd.
 
  • Dealen in Overdinkel en Losser
In de pers is hier aandacht voor geweest, maar ook Burgerforum wil haar ongerustheid hierover nogmaals uiten en aangeven dat we diverse signalen uit de samenleving krijgen over wat er speelt en dan toegespitst op het straatgebeuren.
Antwoord: De burgemeester heeft hier aandacht voor, maar vraagt inwoners die wat constateren dit door te geven aan de politie.
 
  • De visvijver op de Saller is aangewezen als visvijver voor de visverening. Dit is niet bij iedereen bekend en dan kan het tot wrevel en discussies leiden. Hoe zit het met de pacht, rechten en plichten van de visvereniging, onderhoud en dat soort zaken. Kortom: Wat is er precies geregeld wat dit betreft? En zou dit ook kenbaar gemaakt kunnen worden in de week van Losser, zodat voor iedereen duidelijk is?
Antwoord: Er is sprake van visvergunningsgebied en dat staat ook aangegeven, maar verder zijn geen stukken/afspraken gevonden tot dusverre.  Dit zal verder worden uitgezocht.
 
Share our website