Nieuws

Rondvraag commissie Bestuur en Samenleving


WMO en huishoudelijke hulp (Lies ter Haar)

Burgerforum rondvraag commissie Bestuur en Samenleving

De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe WMO. Zie onder.
Wat voor gevolgen heeft dat c.q. kan dat hebben voor onze gemeente?
Antwoord: Dit wordt uitgezocht, ook hoe dit juridisch zit. Omdat dit een zaak is die bij alle gemeenten speelt speelt ook de VNG hier een rol in. Zodra er wat bekend is wordt dit met de raad gedeeld.
------------------------------------------------
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader
Share our website