Nieuws

Rekenkameronderzoek naar privacy


Rekenkameronderzoek (Lies ter Haar) algemene reactie

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Rapport%2DPrivacybeleid%2DGemeente%2DLosser.pdf

Klik op bovenstaande link voor het rapport

Helder rapport over een belangrijk onderwerp dat op dit moment nadrukkelijk speelt en waar veel over te doen is. Denk aan de uitzending van De Monitor van afgelopen zondag, waar ook de BIG registratie aan de orde kwam.

Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat het in Losser eigenlijk erg goed gaat en dat ambtenaren zorgvuldig omgaan met de privacy. Uiteraard blijft het altijd een gevoelig onderwerp dat soms knelt. Aan de ene kant moet de privacy gewaarborgd zijn, aan de andere kant is het zaak ook de (zorg)vraag zo goed mogelijk in te vullen.
De reactie van het college op het rapport zullen we nog krijgen, maar we nemen aan dat deze de aanbevelingen zullen overnemen.  Er ligt al veel vast en veel gaat goed, maar wat nog open staat is de wijze waarop en hoe de raad hierbij betrokken wordt, hier is dus nog een slag te maken zodat de raad haar controlerende rol goed kan uitvoeren.   

Ook de overheid en VNG zijn bezig met visie en beleidsvorming en in de aanbevelingen wordt terecht opgemerkt dat het niet noodzakelijk is voor de troepen uit te lopen. Voorgesteld wordt de gemeente Losser als pilotproject bij de VNG aan te dragen. In deze pilot kunnen zaken dan goed uitgewerkt worden (bijvoorbeeld het vaststellen van protocollen).

Verder is het de vraag of het college zich kan vinden in de aanbevelingen en bereid is deze over te nemen. In het presidium wordt de vervolgprocedure nog besproken.

 
Share our website