Nieuws

Regiotaxi / gevaarlijke kruisingen / retaildeal


 

Burgerforum Rondvraag commissie 5 september 2017

 

1) Subsidie retaildeal

We hebben begrepen dat er ook in Losser subsidie verkregen is of wordt n.a.v. de zogeheten retaildeal.

We weten dat het Centrum Management Losser zich hier intensief voor heeft ingezet en ook zelf contacten heeft gehad met Zwolle.

Is dit geld al binnen? Zo ja hoeveel? Het CML heeft hier in ieder geval nog geen bericht van gekregen.

Ons lijkt het zinvol -gezien de doelstelling van deze subsidie, nl. aanpak van winkelleegstand en vitalisering van winkelgebieden- dit te besteden aan de bekostiging van de centrummanager Losser. Duidelijk is dat mede door de ontwikkeling van de centrumplannen dit veel extra uren inzet vergt. Een goede invulling van het centrum is van belang voor het vitaal houden van het centrum en bovendien geeft een goed gevuld en afgestemd winkelbestand ook een extra impuls voor het toerisme.

Bent u het hiermee eens?

 

Achtergrondinfo: Provinciale Retaildeal / Op 5 oktober 2016 is er over de aanpak van winkelleegstand en vitalisering winkelgebieden een zogenaamde “Provinciale Retaildeal (pdf, 439 kB)” getekend door alle provincies gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken en overige partners. Naast deze gezamenlijke landelijke ondertekening heeft de Provincie Overijssel ook een eigen retaildeal (pdf, 269 kB) met het ministerie ondertekend.Subsidie en dataUitvloeisel van deze provinciale retaildealis een subsidieregeling voor de Overijsselse gemeenten. Voor de subsidieregeling is € 250.000,- beschikbaar. Elke gemeente die een eigen retaildeal met het ministerie heeft gesloten of binnenkort gaat sluiten, kan aanspraak maken op €10.000,- subsidie. De subsidie is bedoeld voor start-up kosten of andersoortige uitwerking van de gemeentelijke retaildeal. Naar verwachting kunt u deze subsidie vanaf medio november 2016 aanvragen.

 

2) Gevaarlijke kruispunten

Onlangs werden we opgeschrikt door een dodelijk ongeval op de Bentheimerstraat/Dorpstraat. Eerder al is (o.a. door PvdA) ook herhaaldelijk gewezen op de kruising Glanerstraat/Gronausestraat. Het gaat hier om gevaarlijke situaties, bijna ongelukken en ongelukken. Helaas onlangs in De Lutte ook om een dodelijk ongeluk.

Gaat het college nog actie ondernemen en zo ja welke?

3) Regiotaxi

Wat gaat er gebeuren met de extra bijdrage (van 3 euro) voor de regiotaxi.

Dat is nu opgeschort, maar wat is het vervolg nu?

 


Share our website