Nieuws

RECTIFICATIE UITNODIGING ALOYSIUSLOCATIE


Bron gemeente Losser

Dinsdagavond 28 april aanstaande vanaf 19.00 uur

Programma Bijeenkomst Aloysiuslocatie Losser

Op dinsdagavond 28 april aanstaande is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over de geplande herontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de plannen voor de inrichting van de omgeving van de Aloysiuslocatie. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Vanwege de organisatie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan nog tot en met woensdag 22 april aanstaande per e-mail bij: griffie@losser.nl

Programma:
  • Welkom en inleiding
  • Toelichting op de visie, kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie
  • Toelichting op het plan voor de nieuwe supermarkt en op het parapluplan voor de openbare ruimte van het centrum van Losser.
Na deze centrale presentaties worden in groepen van circa 10 personen de ideeën en wensen besproken over één van de volgende onderwerpen:
  1. de vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw en de omgeving;
  2. (haalbare) alternatieven voor de Aloysiuslocatie uitgaande van het behoud van het bestaande schoolgebouw;
  3. ándere mogelijkheden voor het gebruik van de Aloysiuslocatie uitgaande van het weghalen van het bestaande schoolgebouw.
  • Korte terugkoppeling van de opbrengsten van de groepsgesprekken.

Vervolgbijeenkomst op 18 mei
Op maandagavond 18 mei 2015 zal het college van B&W haar reactie geven op de voorstellen en suggesties zoals die op dinsdag 28 april zijn ingebracht. Ook tijdens deze bijeenkomst bent u van harte welkom.
 
Share our website