Nieuws

Rechtbank geeft Luttermolenveldbewoners gelijk


Gisteren lazen we de uitspraak van de rechtbank Almelo, waarin de zgh 'Freeriders” in het gelijk zijn gesteld. Deze gang naar de rechtbank was zó onnodig. Juridisch gezien was te verwachten dat de gemeente in het ongelijk zou worden gesteld. We hebben hier meerdere keren voor gewaarschuwd  (zie onze bijdrage toen het projectbesluit is behandeld), maar desondanks vond de gemeente het toch nodig om dit door te drijven, hierin gesteund door de  meerderheid van de raad. Het resultaat ligt nu op ons bordje...... wordt ongetwijfeld vervolgd...!
 
 
---------uit de raadsvergadering ----------
Raad 9 februari 2010

11. Bezwaar projectbesluit Luttermolenveld

De commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar van de bezwaarmakers gegrond verklaard, omdat er een koppeling werd gemaakt met financiële zaken en geen ruimtelijke argumenten werden gebruikt. Wij hebben indertijd zowel tegen de bestemmingsplanwijziging als tegen de weigering van het projectbesluit gestemd om diezelfde reden. Wij vroegen ons toen al af of deze argumentatie wel juist was en juridisch haalbaar. Is het raadsvoorstel juridische getoetst?

Hierin hebben we nu gelijk te krijgen.

U vraagt nu de raad om het bezwaar ontvankelijk en deels gegrond te verklaren onder verbetering van de motivering.

U stelt dat destijds een van de hoofdargumenten voor legalisatie was dat er een niet uitvoerbare handhaving last lag. Nu zou dat niet meer het geval zijn. De handhaving van 18 recreatiewoningen is zeer wel te doen, zegt u, temeer daar onder handhaving ook mag worden begrepen het verstrekken van een persoonsgebonden gedoogbeschikking! Dat is dus niet echt handhaven, u kunt dan evengoed de woonbestemming in permanent wonen omzetten, zodat er niet meer sprake is van een 'verknipt” bestemmingsplan. Dit heeft ook, voor zover wij weten, de voorkeur van de provincie.

Eerder werd overigens gesteld dat het niet mogelijk was een persoonsgebonden gedoogbeschikking te gebruiken, want dit werd toen als oplossing ook aangedragen. Waarom nu dan plots dan wel?

Wij willen als Burgerforum ook voor deze woningen een normale woonbestemming. Onze verwachting is dat we als gemeente Losser opnieuw een geweldige miskleun maken als we dit niet doen.

Het vonnis is zo duidelijk, onze verwachting is dat betrokkenen anders uitvoering van het vonnis zullen aanvragen bij de rechter.

We moeten nu gewoon door deze zure appel heen bijten en zorgen dat er eindelijk rust komt in deze nieuwe Lutterse woonwijk.

Dat het de schoonheidsprijs niet verdiend is iedereen duidelijk.

 

fractie Burgerforum


Share our website