Nieuws

Raad 8.9.2015


 
BURGERFORUM Raad 8 september 2015 Luttermolenveld
VZ,
Dit is de zoveelste keer dat dit onderwerp, het Luttermolenveld, op de agenda staat.
Om met de woorden van Herman Finkers te spreken:" In dit dorpje is er altijd wat te doen". Het loopt er vol met toeristen en het is er overal groen. Jammer dat er geen stoplicht is.
"Over dit stukje De Lutte wordt al sedert begin jaren zeventig van de vorige eeuw gedebatteerd", zo werd mij vanmorgen nog door een oud wethouder van onze g...emeente ingefluisterd. Er is in al die jaren heel wat gebeurd met dit mooie stukje van onze gemeente. Van vakantiepark tot woonwijk. Daar is menig woord aan vuil gemaakt. Raadsvergaderingen, rechtszaken en uitspraken van de Raad van State waren er nodig om dit voorstel, waar we nu een besluit over moeten nemen, op tafel te krijgen. Om noch maar te zwijgen over de hoeveelheid ambtelijke uren en gerechtelijke kosten die dit plan onze gemeente reeds gekost heeft.
Enkele weken geleden ben ik nog maar eens door deze wijk gereden. Het is een schitterende stukje De Lutte geworden, waar je aan veel dingen kunt zien dat er niet naar een euro meer of minder gekeken is. Het ene huis nog mooier dan het andere. De waarde zal navenant zijn en menigeen zal bij verkoop met genoegen naar zijn bankrekening kijken.
VZ, De uitspraak van de Raad van State van 20 augustus 2014 dwingt deze raad om over de partiële herziening van het bestemmingsplan Luttermolenveld en de herbestemming van 16 recreatie woningen en of kavels, een besluit te nemen.
Reeds in 2008 heeft onze fractie, na de eerste uitspraak van de Raad van State, aangedrongen om de kavels van deze bezwaarmakers te herzien in bestemming "wonen". Dat hiermee nog niet alle problemen uit de wereld zijn blijkt uit een brief van vereniging van Huiseigenaren en de 5 eigenaren van een woning waar nog geen bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd. Deze 5 woningen en de nog resterende 10 recreatiewoningen kunnen volgens de Woonvisie pas na 2020 gelegaliseerd worden.
Voorzitter, over welke Woonvisie hebben we het dan, de huidige of de Woonvisie die we dit jaar nog moeten vaststellen?
VZ, hoewel het college het moeilijk vind, zou onze fractie graag coulance verlenen aan deze 5 eigenaren en ook deze kavels legaliseren. Dan is het probleem "woonbestemming" van deze laatste woningen ook uit de wereld.
Ik weet dat het veel gevraagd is, maar dan kunnen we eindelijk "Amen" zeggen.

(Hans Volmbroek)
 
Interruptie (Lies ter Haar) richting SDGL/PvdA en VVD over profiteurs en dat Burgerforum te gemakkelijk ineens het hoofd in de schouders zou hebben gelegd: Burgerforum heeft vanaf meet af aan (sinds 2008) gesteld dat permanente bewoning door de gemeente onterecht werd onthouden, omdat er geen ruimtelijke argumenten als onderbouwing waren gebruikt maar financiële.
De term profiteurs zet alleen groepen nog meer tegen elkaar op. Deze mensen hebben hun recht op legale wijze gehaald.
Voorstel met 17 voor en 1 tegen (VVD) aangenomen.

Share our website