Nieuws

Raad 31 januari 2017


Burgerforum Sluitingstijden horeca (Lies ter Haar)

We hebben hier al eerder over gesproken, zowel in commissie als raad en toen is afgesproken dat de horeca eerst zelf aan zet was. Uit de bijeenkomst van de horeca met omwonenden -waarbij ook politie en wij als toehoorders aanwezig waren- bleek dat er nogal wat emotie zit en een vervolggesprek of gesprekken niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk om tot het gewenste convenant te komen. Overigens bleek ook dat de overlast vooral voorkomt vanaf Smit richting Langenkamp en Begraafplaats. Dáár zal de situatie dan ook zeker moeten verbeteren. In de vergadering bij ’t Raedthuys is een werkgroep gevormd om verder te werken aan het convenant en vorige week is er ook een gesprek op het gemeentehuis geweest. Daarna heeft de raad nog een raadsinformatiebrief hierover gekregen. Duidelijk is dat de eerste stappen zijn gezet en men op de goede weg is, maar dat er nog een aantal knelpunten liggen zoals de sluitingstijden, handhaving en communicatie. Bij het eerste gesprek was een vertegenwoordiging van Horeca Nederland aanwezig, een gesprek met uitbater Smit moet nog komen.

Wat de handhaving betreft heeft Burgerforum de vorige keer al gezegd dat wat háár betreft hier ook extra geld voor komt. Wij denken dat alléén een convenant te mager is en extra handhaving als versterking echt nodig is. De politie heeft in het weekend maar 1 wagen met een bezetting van 2 agenten voor de héle gemeente. Dankzij de nationale politie zeggen wij dan maar op eigen titel. Want wij zien de voordelen van deze nationale politie nog niet. Het wordt er alleen maar slechter op. Voor handhaving zullen we dus moeten denken aan andere vormen van handhaving, zoals bijvoorbeeld speciale horeca-BOA’s. Wij begrepen uit de raadsinfo dat er wat dit betreft ook nog een voorstel zit aan te komen. Ook lazen we daarin dat camerabewaking als te zwaar middel gezien wordt. Maar als de overlast blijft en ook de vechtpartijen zoals onlangs -waarbij zelf een ziekenwagen opgeroepen moest worden- dan mag dát wat Burgerforum betreft óók als optie overwogen worden. Portiers en horecaondernemers hebben weliswaar hun verantwoordelijkheid wat dit straatgebeuren betreft, maar daaraan zitten grenzen en dan moeten er wel middelen zijn om dit aan te kunnen pakken. Temeer deze overlast ook kan komen van groepen die niet uit de cafés in het centrum, maar van elders komen.

Overigens missen we nog steeds één groep bij dit hele verhaal. Zoals we de vorige keer ook zeiden –en dit werd ook in de bijeenkomst onlangs door een van de aanwezigen opgemerkt- de jongeren zélf. Het is belangrijk dat ook zij hierbij betrokken worden. Is dit inmiddels gebeurd en zo ja hoe? Zo niet, kan het jongerenwerk hier misschien een rol in spelen? Het is maar een kleine groep die het voor de anderen verziekt. En het is daarom ook in het belang van de jongeren zélf dat er wat aan de overlast gebeurt.

Er komt een emailadres voor klachten. Maar waar komen deze klachten terecht? Wie houdt dit in de gaten en waar wordt dit verzameld, zodat het later ook bij de evaluatie betrokken kan worden?

Tot slot: Het is jammer dat het zover heeft moeten komen, maar we vertrouwen er op dat men er nu sámen uit zal komen en er een convenant op tafel komt. Houdt een horecaondernemer zich hier niet aan, dan is het einde verhaal latere sluitingstijd, dus zal deze er ook alle belang bij hebben om hieraan mee te werken. Voor de omwonenden is het belangrijk dat er nu echt iets gebeurt aan de overlast. En als het gevolg van het convenant is dat beide partijen tevreden zijn en het vertrouwen weer terugkomt, dan zijn we waar we willen zijn. Burgerforum is benieuwd hoe het uit zal pakken!
note: Er is een amendement ingediend door VVD, CDA en D66 dat wij niet hebben gesteund, omdat wij vonden dat proef en handhaving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als we van de burgemeester vragen de proef te volgen, controleren en op te treden als er toch overlast is, dan moet hij ook de middelen daarvoor hebben. Hij was daarin duidelijk, zonder handhaving is dat niet (goed) mogelijk.

Share our website