Nieuws

Raad 24 maart 2015


Reclame- en bewegwijzeringsbeleid (Lies ter Haar)

 

De raad wordt gevraagd de nota reclame- en bewegwijzeringsbeleid vast te stellen.

De vraag om met een reclamebeleid te komen kwam vanuit de raad zelf. Op zich ook wel logisch als je bijvoorbeeld kijkt naar de wildgroei aan reclameborden in weilanden her en der. Er lag echter nog geen beleidsstuk en derhalve kan dan ook nergens op teruggevallen worden. Daar zou met deze nota in worden voorzien.

En dat laatste is de vraag. We hebben de nota gelezen en herlezen, maar moeten uiteindelijk concluderen dat heel te lastig lezen is wat nu wel of niet mag. We kunnen op dit moment niet overzien wat in de praktijk precies de gevolgen zullen zijn van het vaststellen van dit beleid. We begrijpen dan ook de reactie van Brueghel en Carnaval wat betreft de welkomstbogen en ook ten aanzien van de lichtreclame van het Sterrengala. En alhoewel de wethouder heeft toegezegd dat dit geen probleem zal zijn en er ook een extra toevoeging in de nota is gekomen, vindt Burgerforum ook dat het dan nog steeds aan duidelijkheid te wensen over laat. Derhalve ook een amendement.

In de communicatie en terugkoppeling heeft het geschort. De wethouder heeft dit in de commissie al toegegeven en toegezegd dat hier extra aandacht voor komt.

Wij kunnen akkoord gaan met het voorstel omdat we het als handvat zien om excessen aan te pakken. Voorwaarde hierbij van onze kant is wél dat er over een jaar een evaluatie plaats vindt, zodat we kunnen bekijken hoe het in de praktijk uitpakt en of het werkbaar is.


Share our website