Nieuws

Raad 23 mei 2017


BURGERFROUM    Intrekken verordening  starterlening (Hans Volmbroek)
 
Wij willen de starterslening nog niet intrekken.
In ons coalitieprogramma staat dat eigen woningbezit wordt gestimuleerd door starterleningen voor jongeren. Daar willen we ook aan vasthouden, want we vinden het belangrijk om onze jongeren hier te houden. We zijn overigens wel blij met de blijverslening, maar vinden het ook belangrijk dat daarnaast de starterslening (of een andere vorm van ondersteuning van starters)  blijft bestaan en daar ook budget voor blijft.
Er komt een motie.
We zullen hier bij verder bij de kadernota op terug komen, maar zullen dus tégen dit voorstel stemmen.
 
 
 
 
BURGERFORUM   Onttrekken wegen aan de openbaarheid (Henry Elsjan)
 
Het voorstel is een aantal wegen of weggedeelten te onttrekken aan het openbaar verkeer, daaronder ook fietspaden.
 
Een aantal historische fietspaden raken we daardoor soms kwijt, terwijl niet helder in beeld is waarom dit gebeurd is. We willen toerisme en recreatie verder uitbouwen, zo stellen we in het coalitieakkoord, en het is dan jammer dat dit soort fietspaden of paden dan verdwijnt.
 
We zouden graag in kaart gebracht zien bij welke fietspaden dit de afgelopen jaren is gebeurd en of dit soms nog te herstellen is. We snappen dat de eigendomsituatie daarin ook meespeelt. We komen hier bij de kadernota met een motie op terug.
 
Share our website