Nieuws

Raad 12.10.2015


 
Reactie Burgerforum op ingediende moties:
 
Armoedebeleid – Motie SDGL/PvdA
Sympathieke motie. Je zou moeten helpen wie het nodig heeft, maar ook weer niet té vanzelfsprekend maken. Een dilemma dus wat dit betreft.
Het drempelbedrag schrappen is een landelijke tendens waar het college al van aan heeft gegeven daar niet echt problemen mee te hebben. Het zou in onze ogen ook iets zijn om het extra beschikbare bedrag in een soort noodfonds te doen, zodat het aangewend kan worden voor schrijnende gevallen en/of knelpunten. Eigenlijk zaak voor de begrotingsbehandeling.
(Is ook afgesproken dat dit bij de begrotingsbehandeling terugkomt)
 
VVD moties
Klankbordgroep Kulturhusopheffen: Waarom? Klankbordgroep is op verzoek van de raad ingesteld en alles is openbaar en wij zien geen reden dit instrument om betrokken te worden en blijven bij de ontwikkelingen af te schaffen. Het is vanuit die groep mogelijk om alle informatie te delen, maar ook om zaken in commissie en raad in te brengen.
 
Privacybeleid – motie is in onze ogen te voorbarig, rekenkamer onderzoekt het onderwerp “privacy” momenteel en het eindrapport wordt binnenkort aangeboden. Dan is het zaak wat te doen met de conclusies en aanbevelingen en kan eventueel aanvullend een motie in te dienen.
Wij erkennen wel het belang van de privacy en vinden ook dat dit goed in de gaten gehouden moet worden, maar uit het antwoord van de wethouder blijkt dat we aan de 7 voorwaarden waaraan we wettelijk moeten voldoen nu ook voldoen. Dan is het logischer om nu eerst het rapport van de rekenkamer af te wachten om echt een handvat te hebben voor verbeteringen.
 
Onderzoek verkoop aandelen Twence
We moeten niet te gretig zijn lijkt me, want dan gaat Twence hier op inspelen, want dan ondermijn je wel je onderhandelingspositie.
Overigens was BF in het verleden niet voor verkoop van, maar de huidige ontwikkelingen maken het in onze ogen wel nodig dit te heroverwegen.
(Het antwoord van het college was hierin duidelijk. De strategie en ontwikkelingen rondom Twence (onlangs ook nog in commissie/raad aan de orde geweest) worden gevolgd.)
 
 
 

Share our website