Nieuws

Raad 10.11 over Twentebedrijf


 
Burgerforum         Raad 10.11.2015 GR Twentebedrijf
 
De afgelopen tijd zijn er heel veel stukken binnen gekomen over het Twentebedrijf en de vragen die hierover nog leven.
Ook Burgerforum hád en hééft de nodige vragen over dit uitvoeringsbedrijf. Op zich zijn we geen voorstander van weer een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, waarvan je mede eigenaar bent en ook mede de risico’s draagt, daarnaast is er nog heel veel wat uitgewerkt moet worden. De informatie die de afgelopen week nog binnen kwam (o.a. de memo van KokxDeVoogd over stemverhouding en risicodoorslag en de raadsinfo van het college n.a. hiervan), maken het er niet eenvoudiger op.
T.a.v. de risico’s komt er ook een motie.
 
Burgerforum vond echter met name optie 1- waarin gewezen wordt op het feit dat de minderheid bij de begrotingsvaststelling overruled kan worden en tegen zijn zin geconfronteerd kan worden met een wijziging van de bijdrage in de volgende begroting – erg belangrijk. In de memo wordt ook aangedragen hoe dit ondervangen kan worden in een bijdrageverordening. Waarom niet dit punt opnemen? Hoe staat het college hierin?
 
Wij hebben dus de nodige kanttekeningen. Burgerforum ziet echter  –mits goed uitgewerkt- ook kansen, omdat het gaat om een cafétariamodel waar we naar believen kunnen inkopen. Maar vooral het feit dat wij als zelfstandige gemeente kunnen instappen en de centrumregeling met Enschede wordt afgebouwd spreekt ons aan.
 
Tot slot over de rol van de raad:
De raad komt door al de Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden steeds meer op afstand. Ook grote delen van de begroting liggen al vast. Er blijft maar een klein percentage over waar we als raad nog echt iets over te zeggen hebben. Ja, de raad dreigt inderdaad het bestuur van de laatste kruimels te worden.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Er is een motie ingediend en gevraagd voor een sober en doelmatige uitvoering met aandacht voor risicodoorslag (raadsbreed aangenomen)
 
 
 

Share our website