Nieuws

Raad 1 juli 2014 / Begroting Top-Craft


Burgerforum zal niet instemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Top-Craft. (Lies ter Haar)
Wij hebben grote vraagtekens over de betrouwbaarheid hiervan. Ook gezien het enorme tekort van de herzienen begroting over dit jaar van 1,8 miljoen.
We vragen hier een goede onderbouwing van.
Wat we hebben begrepen is het tekort het gevolg van een bestuursmaatregel. Nl. dat posten niet als voorziening in de begroting zijn opgenomen, om die voorziening niet nog hoger te krijgen. In dit licht bezien hebben we -naast vraagtekens over de rol van het bestuur in deze-  ook onze vragen over de rol van de  Raad van Commissarissen in dit geheel. Vaker al hebben we deze onlogische constructie aangehaald, nl. dat de Raad van Commissarissen, de toezichthouders, voor het grootste deel bestaat uit de wethouders van de 3 gemeenten. (Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de beide burgemeester van Dinkelland en Oldenzaal en wethouder Hassink.) Een ongewenste constructie die naar ons weten ingegeven is om inbesteding mogelijk te maken. Het is dus een bestuursbesluit wat er toe heeft geleid dat we nu met deze extra tegenvaller worden geconfronteerd. Een slechte zaak!
 
Share our website