Nieuws

Persbericht Herbezinning Atletiekaccommodatie


 

PERSBERICHT BURGERFORUM EN VVD LOSSER

 

HERBEZINNING ATLETIEKACCOMMODATIE NITERTWEG

 

Zowel de VVD als BURGERFORUM willen de plannen van de stichting MAN / Iphitos op de huidige locatie opnieuw ter discussie stellen. Vooral gezien de slechte financiële situatie van de gemeente Losser vinden beide partijen het maatschappelijk niet verantwoord  zoveel geld uit te geven voor een relatief kleine groep. Daarbij ook betrekkend de te verwachten problemen wat de wijziging van het bestemmingsplan betreft, maar ook milieu- en verkeersproblemen.

 

Zijn zouden graag de mogelijkheden bij de locatie Brilmansdennen / sportvelden van AJC en KVV Losser onderzocht willen zien. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan de realisatie van een kunstgrasveld waar deze verenigingen dan gezamenlijk gebruik van zouden kunnen maken. KVV Losser heeft gezien de aanwas van jeugdleden, recht op een extra veld volgens de KNVB.

Maar een rol hierbij speelt ook de kwaliteit van de trainingsvelden van zowel KVV Losser, AJC en ook voetbalclub de Lutte. Deze zijn dermate slecht dat een kunstgrasveld hier de oplossing zou kunnen zijn. De verenigingen zijn bereid hier actief aan mee te werken en ook zelf sponsors aan te trekken, maar de regie moet dan wel bij de gemeente liggen.

 

De VVD en Burgerforum komen tijdens de begrotingsbehandeling woensdag 12 november met een motie hierover.

 

 

Paul Hendriks                                                                     Jos Tijdhof

Fractievoorzitter VVD                                                          Fractievoorzitter Burgerforum

053 – 5388368                                                                    0541 - 552286


Share our website