Nieuws

Persbericht: 'Geamputeerde' bomen trieste aanblik


“Geamputeerde” bomen trieste aanblik

Burgerforum pleit voor terughoudendheid bij het fors snoeien van bomen. Begin vorig jaar is een motie van Burgerforum aangenomen voor het opstellen van een bomenbeleidsplan. Toegezegd is dat het beleidsplan dit jaar nog aan de raad worden voorgelegd. Hierop vooruitlopend doet Burgerforum een beroep op het college om terughoudend te zijn met het kandelaberen (fors snoeien) van bomen.

Soms worden bomen in omvang te groot, nemen veel licht weg, staan in de weg, zijn door de storm beschadigd of ziek.  Vaak wil men de boom dan wel graag behouden en gaat als noodgreep de boom kandelaberen, dat is het afzagen van alle takken tot er alleen nog maar een stam en takstompen overblijven. Het staat onnatuurlijk en de bomen zijn daarna vatbaarder voor schimmels en ziekten. Bovendien kan er dan ook zoveel wortelsterfte optreden dat een boom na een aantal jaren alsnog dood gaat. Een bijkomend effect is dat er na het snoeien heel veel waterlot ontstaat. Kandelaberen moet dan ook echt als een noodmaatregel worden gezien. Overigens is in tegenstelling tot wat mensen vaak denken ook bij kandelaberen bijna altijd een kapvergunning nodig.

Sommige bomen lenen zich beter dan de ander om gekandelaberd te worden. Plataan en iep kunnen er vrij goed tegen, maar beuk en eik zullen het vaak niet overleven. Soms is het dan ook beter een andere oplossing te zoeken. Afhankelijk van de situatie zou je de bomen kunnen laten staan (als ze te niet te veel hinder veroorzaken of niet te veel beschadigd zijn) of kappen en herplanten (als ze echt hinder of gevaar opleveren of te ziek/beschadigd zijn),  want ook bomen hebben nu eenmaal niet het eeuwige leven.

Het is een misverstand om te denken dat er met het aannemen van een bomenbeleidsplan geen enkele boom meer gekapt zou mogen worden. Maar het is wel van groot belang dat de bescherming van bomen in beleid en regelgeving beter wordt vastgelegd en dat er extra bescherming komt voor monumentale en bijzondere bomen. Een bomenbeleid geeft verder beleid voor de aanplant van bomen (wáár past wélke boom), het voorkomen van structureel overlast van bomen, het inpassen van bomen bij nieuwe bouwplannen, onderhoud van bomen, voorkomen van ziekte en dat soort zaken. Bij de vaststelling van een bomenbeleidsplan zou de kapverordening kunnen vervallen en worden omgezet in een bomenverordening, waarin afspraken gemaakt kunnen worden welke bomen wel of niet gekapt mogen worden zonder vergunning.

Ook wat betreft het fors snoeien van bomen zouden hierin afspraken vastgelegd kunnen worden.

In Losser zijn de afgelopen tijd veel bomen gekandeleerd. Denk hierbij aan de Tulpstraat, Rozenstraat, Denekamperdijk, Arendstraat. Deze geamputeerde bomen zijn vooral ’s winters een trieste aanblik. Wat Burgerforum betreft is dus het motto: Kandelaberen alleen als het echt niet anders kan en zo snel mogelijk komen met een bomenbeleidplan.

Lies ter Haar

Fractie Burgerforum


Share our website