Nieuws

Perikelen rondom hulp bij het huishouden! Trek aan de bel....


Veel onrust rondom hulp bij het huishouden WMO
Trek aan de bel bij BURGERFORUM als u er niet uit komt!

Zoals het er nu uitziet, zal de thuiszorg in de toekomst gelukkig niet langer Europees te hoeven worden aanbesteed. Een meerderheid van de Tweede Kamer is er ook achter gekomen dat de marktwerking funest is voor de thuiszorg, omdat concurreren op prijs ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg en van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.  Dit zeiden we al eerder en dat is opnieuw weer gebleken bij de wisseling van zorgaanbieders met ingang van het nieuwe jaar hier in Losser.

De afgelopen weken is gebleken dat er bij de mensen nog heel veel onrust en onduidelijkheid is over hoe het nu verder gaat met hun hulp bij het huishouden.

Pas laat, begin november, werd bekend dat Tzorg, TSN, SPV en Solace bij de aanbesteding uit de bus zijn gekomen als aanbieders voor de huishoudelijke zorg in nature voor de komende twee jaar. Maar daarmee kwam ook een stroom van brieven, informatie en persberichten op gang, waardoor het voor de mensen die afhankelijk zijn van de hulp bijna ondoenlijk werd om duidelijk te krijgen hoe het nu verder ging en wat ze wel of niet moesten doen. Elke zorgaanbieder had wel zijn eigen verhaal.

 

De meeste mensen wilden hun huidige huishoudelijke hulp graag houden, maar als ze voor zorg in natura zouden kiezen bij de nieuwe zorgaanbieders kon dat dan? Kon of wilde de hulp wel overgaan naar deze zorgaanbieders? Zou er iemand anders komen? Hoe moesten ze dat allemaal regelen? Kortom, heel veel vragen waarop vaak niet of niet voldoende antwoord kwam. En dan moest het allemaal ook nog binnen een aantal weken geregeld worden. Verwarring alom. Er zijn misschien keuzes gemaakt die achteraf niet verstandig zijn geweest of men zelfs niet heeft gewild.

 

In contacten tussen de gemeente met Menzis is voor Menzis-support een constructie uit de bus gekomen, waarbij weliswaar sprake is van een persoonsgebonden budget, maar waarbij Menzis optreedt als een soort van ondersteuner, die zorgt dat de hulp door de gemeente wordt betaald. Dit om tegemoet te komen aan de klanten, die dan tenminste niet ook nog met de hele financiële rompslomp zitten van uitbetalen, verantwoorden en dergelijke

Maar ondanks dat dit geregeld is, werden de klanten die zich bij Menzis hebben opgegeven vorige week toch verrast met mappen en een berg paperassen die zelfs niet in de brievenbus paste. Spullen waar ze waarschijnlijk helemaal niet op gerekend hadden en moeilijk weg mee zullen weten. Het is allemaal wel heel erg ingewikkeld en lastig met al die papieren, verantwoordingsformulieren, urenbriefjes, contracten etc.

 

Mijn ervaring is dat ouderen hier echt geen weg mee weten en door de bomen het bos niet meer zien. Van nabij heb ik dit meegemaakt bij familie en als mantelzorger bij mensen van in de tachtig, maar ook in gesprekken met zorgontvangers en zorgverleners. Er wordt onderschat wat voor impact dit heeft op vooral de oudere mensen. Alleen al het feit dat ze al die aangeleverde papieren krijgen en moeten doorlezen brengt paniek en onrust. Als iemand mij dan vertelt, het allemaal niet meer te zien zitten en dan maar af te zien van de huishoudelijke hulp -die ze overigens heel hard nodig heeft- dan schrik ik toch echt. Dit mag niet gebeuren!

Als er mensen zijn die ondanks contact met gemeente, zorgaanbieders, hulp van familie of anderen, er niet uitkomen, kunnen ze contact opnemen met BURGERFORUM. Wij hebben een kerngroep zorg, die graag  bereid is u op weg te helpen.  Ook uw ervaringen (zowel goede als slechte) met de nieuwe zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp in de gemeente Losser horen wij graag van u.

Mail of bel dus met Lies ter Haar tel. 06-13052895 (liesterhaar@home.nl);

Marytha Verheyen tel. 053-5381732  (marytha.verheyen@home.nl);

Joop Koopmans tel. 053-5387143 (jh.koopmans@hetnet.nl)

 

Burgerforum

Lies ter Haar

Fractiesecr.


Share our website