Nieuws

Partijloos


 
Partijloos
In het laatste VNG magazine stond een stukje met als kop “partijloos”. Het sprak me bijzonder aan. Het ging over een brief die minister Plasterk aan de 2e kamer had geschreven over de stand van zaken in de lokale democratie. André Krouwel merktte op het bijzonder te vinden dat in de brief van Plasterk niet 1 keer het woord “partij” voorkwam. Het is veelzeggend voor de wijze waarop deze minister tegen de lokale democratie aan kijkt. Partijloos blijkbaar. Daarmee ontkent hij niet alleen het belang van de rol die politieke partijen spelen in de lokale politiek maar ziet hij blijkbaar ook niet het belang hiervan in. Maar deze minister maakt het nog bonter door de lokale politieke partijen geheel te negeren. Hij wil er zelfs niet mee aan tafel. De VPPG (Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen) heeft hier meermaals over bericht en aan de bel getrokken. Het mocht niet baten. Plasterk blijft hardnekkig vasthouden aan het bevoordelen van de ‘nationale’ partijen en ondermijnt daarmee de lokale democratie in plaats van deze te versterken. Waar is hij bang voor? Is het de angst dat lokale politieke partijen nog groter worden en de macht van de “nationale” partijen nog kleiner? Is hij bang dat het “old boys netwerk” in het gedrang komt. Misschien kan hij alsnog duidelijkheid verschaffen wat hem hiertoe drijft. Krouwel eindigt zijn column met de opmerking dat het te hopen is dat de Tweede Kamer de minister snel terugfluit. Ik hoop het met hem, maar heb er weinig vertrouwen in.
Lies ter Haar / Burgerforum

 

Share our website