Over de ASO wet - herstel inkomenstoeslag en monitor sociaal domein

  • Home
  • Nieuws
  • Over de ASO wet - herstel inkomenstoeslag en monitor sociaal domein
BURGERFORUM Commissie 31-10-2017
 
Onderwerp: ASOWET -  aanpak woonoverlast
 
Bij de kadernota hebben we er al gewezen dat dit als instrument heel welkom zou zijn wat Burgerforum betreft. Wij zijn dan ook blij met dit voorstel voor de aanpak woonoverlast.
 
Maar we hebben hier over nog wel enkele vragen.
1) Geldt deze wet alleen voor mensen die huren of ook voor eigenaren die ernstige woonoverlast veroorzaken.
2) Wie draait er op voor de kosten die hier uit voortvloeien?
3) Welke middelen heeft de portefeuillehouder om bij ernstig woonoverlast in te grijpen en onder welke voorwaarden? Kan de burgemeester aangeven waar dat vastgelegd wordt of is.
 
Verordening Inkomenstoeslag (Henk Filipsen)
Burgerforum is heel blij dat dit hersteld wordt. Het blijkt toch dat ondanks alle inzet om mensen aan het werk te krijgen er een vaste kern overblijft met weinig perspectief. Die gebruiken de inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) vaak om achterstallige rekeningen te betalen en of noodzakelijk onderhoud.
Wel is er een categorie die buiten de boot valt, nl. diegenen met een eigen huis. We zeiden het vaker…. in feite zou gekeken moeten worden naar het besteedbaar inkomen, want dat is het geld wat men daadwerkelijk te besteden heeft. En ook hier zijn schrijnende gevallen. Is hier nog een oplossing voor te bedenken?
 
Monitor sociaal domein (Henk Filipsen)
We hebben er behoefte aan een keer met de benen op tafel hierover praten en niet alleen over de kale cijfers, want die zijn op zich wel duidelijk. Maar bijvoorbeeld aan de hand van casussen.
Daarnaast is Burgerforum een extra Zorgmarkt hard nodig is. Aanbieders weten elkaar nog niet (voldoende) te vinden. Er zijn bijv. gezinnen met heel veel verschillende hulpverleners! En in de meeste gevallen is daarbij nog niet sprake van -> eén gezin, één plan, één regisseur.
We erkennen het recht op privacy, maar privacy kan ook averecht werken en hulpverlening in de weg staan en daar is een gezin ook niet bij gebaat
Share our website