Nieuws

Onze reactie op voorstel Gronausestraat Noord


BURGERFORUM       Raad 17 oktober 2017

Herinrichting noordelijk deel Gronausestraat Losser (Lies ter Haar)

Gevraagd wordt in te stemmen met het schetsontwerp herinrichting Gronausestraat Noord en kennis te nemen van de reactienota zienswijzen.
Wat er nu ligt is het resultaat van een uitgebreid proces, waarbij ook de inwoners intensief betrokken zijn en hun inbreng hebben gehad. Burgerforum denkt dat het proces zorgvuldig is verlopen.
Ten aanzien van de bezwaren van de gezamenlijke bewoners van de Melkweg wordt er nu een nulmeting gedaan en kunnen we aan de hand daarvan bij een volgende meting constateren of er wel of niet sprake is van extra verkeer. Mocht dit het geval zijn dan bestaan er mogelijkheden om het doorgaand verkeer alsnog te weren.

We hebben in de commissie al aangegeven het kruispunt Muchteweg-Raadshuisstraat-Gronausestraat een gevaarlijke kruising te vinden. We zijn nog niet helemaal overtuigd dat een andere inrichting zoals op de schets aangegeven het heel veel beter maakt.

Daarnaast vragen we ons af of er toch niet een aantal parkeerplekken in het verlengde van de straat mogelijk zijn bij cafetaria Cowijn. Een cafetaria wordt veel bezocht door ouders met kinderen en het oversteken brengt toch een extra risico met zich mee.

Burgerforum zou graag zien dat er ter plekke van de Chinees een zebrapad blijft, evenals bij de bushalte richting fietsenstalling. Dat zijn toch 2 plekken waar heel veel mensen oversteken en een 30 km zone is mooi, maar helaas houden maar weinig weggebruikers zich aan die snelheid. Bovendien is er daar vaak sprake van veel overstekende mensen die van de aula naar de kerk gaan en van bus naar de fietsenstalling. En ons lijkt het ook niet gewenst dat die allemaal op willekeurige plekken gaan oversteken. Met een zebrapad voorkom je dat.

Wat de parkeerplaatsen achter het gemeentehuis betreft horen we vaak dat de plekken vrijwel altijd in beslag genomen worden door medewerkers van het gemeentehuis. Misschien verstandig om hier een blauwe zone van te maken en er voor te zorgen dat de werknemers parkeren bij de kerk. Al eerder opperden wij om eens te kijken of het braakliggend terrein bij Oldenhove – Sint Maarten gebruikt zou kunnen worden voor lang parkeren. Uiteraard in overleg met de eigenaar van deze grond.
Wij zijn benieuwd hoe de andere fracties hierover denken.
 
 
Share our website