Nieuws

Onze reactie op rapport DENKTANK


 

BURGERFORUM DENKTANK RAPPORT

 

Er is veel tijd en energie door de denktank in de samenstelling van het rapport gestoken en daar kunnen we alleen maar waardering voor hebben.

Veel zaken die wij de afgelopen jaren hebben aangehaald zien wij hier ook in terug.

Bijvoorbeeld de vraag naar een meer heldere, meer overzichtelijke begroting, opmerkingen over noodzakelijke ingrepen in Top-Craft, de opmerkingen over het zwembad en nadruk op sluitende exploitaties bij nieuwe plannen.

Maar wat wij erg missen in het rapport is een financiële onderbouwing.

En wat wij ook erg jammer vinden is dat er niet begonnen is met een doorlichting van de organisatie en de begroting. We hebben het hier over een begroting van ruim 53 miljoen. Er is niet gekeken of hier wellicht ergens nog ruimte zit, maar uitgegaan van het vertrekpunt bezuinigingsdebat mei vorig jaar.

Het is mogelijk door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een grondige scan uit te laten voeren (gratis). Dat had december 2008 al aangevraagd kunnen worden, maar is helaas, na een eerdere toezegging, niet gebeurd. Wij vinden dit nog altijd nodig om een goed startpunt voor bezuinigingen te krijgen.

 

(Door zelf vergelijkende cijfers te hebben opgevraagd bij het Ministerie zien we dat Losser op een aantal zaken uit de pas loopt, zowel wat betreft de vergelijking wat er binnen komt van het Rijk per onderdeel en wat daarvoor uit gaat, als wel in vergelijking met gelijksoortige gemeenten.

Het betreft dan met name de onderdelen Bestuur, Werk en Inkomen, Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en Openbare orde en veiligheid).

 

Een aantal zaken die door de denktank ter discussie worden gesteld zijn al in de raad geweest, staan op de agenda of zijn al min of meer toegezegd.

Nu al blijkt dat andere partijen grote moeite hebben met een aantal uitkomsten / denkrichtingen uit dit rapport, waar ze overigens zelf om gevraagd hebben. Het is de vraag wat er straks mee gedaan wordt en of men niet gewoon op de oude voet verder gaat. De ernst van de situatie lijkt nog niet bij iedereen doorgedrongen.

Zo net voor de verkiezingen is het natuurlijk ook moeilijk verkopen en wil men de kiezer liever wat leukers voorspiegelen.
Er zullen echter keuzes gemaakt moeten worden, daar valt niet aan te ontkomen. Ook wordt wel erg gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat men zelf de denktank heeft ingesteld om alternatieven te vinden voor de eigen doorgevoerde bezuinigingen. Het instellen van de denktank was op zich al een brevet van onvermogen van college en raad en nu de uitkomsten er liggen, komen ze niet van pas! Maar het is de coalitie zelf geweest die met de bezuinigingsmaatregelen is gekomen. Geschrokken van hun eigen driestheid krabbelen ze nu terug en worden  voor de verkiezingen weer zoete broodjes gebakken. Misschien moeten ze toch eerst even in de spiegel kijken, voordat ze kritiek leveren.

 

 


Share our website