Nieuws

Onze reactie op diverse raadsinformatiebrieven


Raadsinformatiebrieven
a. Vervanging sporthal De Fakkel (Jos Tijdhof)
Waarop baseren wij nu het feit dat de huidige plek van de fakkel, ook de beste plek is voor de nieuwbouw.Waarom niet bij de sportvelden evt. In het Dennenbos tussen het zwembad en sportvelden.
Het dennenbos heeft mij inziens weinig natuurwaarde.
 Het onderzoek is erg toegespitst op onderwijs en bestaande situatie. Is er een algemeen behoefte onderzoek gedaan bij ALLE verenigingen? Want als we het doen, laten we het dan nu ook goed doen!! Er is nu gekozen voor optie 3, maar wat zouden de opties 2A en 2B, dus met nog een extra ruimte van 14 x 22 m, méér gaan kosten?
Dan komt bij ons ook de vraag op of de sporthal niet verdiept aangelegd kan worden, zodat het wél voldoet aan de normen voor internationale competitie volleybal en bovendien fraaier zal ogen.
Verder is ons niet duidelijk hoe de keuze voor een horecavoorziening tot stand is gekomen en hoe die precies ingevuld gaat worden.
 Ook vragen we ons af of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn, gezien de bouw van de appartementen er naast.

e. Convenant horeca (Lies ter Haar)
T.a.v. de procedure hebben we nog een opmerking. We wilden de omwonenden er bij betrekken, maar er is geen terugkoppeling geweest over hun inbreng. Ze kregen bericht dat het convenant diezelfde middag nog getekend zou worden zonder het vooraf gezien te hebben. Dat vinden wij een slechte zaak. Wij willen omwonenden een stem geven, maar vervolgens vergeten we ze dan verder in het proces mee te nemen. Ook hun inbreng is niet terug te vinden, te weten na 2 uur de muziek zachter zetten en geen mensen meer binnen laten. Het is nu inderdaad alleen het verschuiven van de sluitingstijd van 2 naar 3 uur geworden, terwijl de bedoeling was dat men niet allemaal tegelijkertijd de horeca zou verlaten, maar verspreid. Kortom: dit had beter gemoeten!
 
h. Aanpassing maatregelen eigen bijdrage WMO (Lies ter Haar)
De maatregel is een vooruitgang met wat er lag, met name voor de lage(re) inkomensgroepen. Maar de middeninkomens hebben er weinig aan. Zij betalen naar inkomen. Als er geen sprake is van stapeling van kosten hoeft dat geen probleem te zijn, maar is er wel sprake van stapeling van kosten, dan kan het zijn dat die qua besteedbaar inkomen minder over houden dan iemand in de bijstand bijvoorbeeld. Dat kan dan een reden zijn van een voorziening af te zien. En dan schieten we alsnog het doel voorbij en krijgt men niet de zorg waar men behoefte aan heeft of die zelfs noodzakelijk is. Met de hardheidsclausule kun je dit soort problemen alsnog oplossen, dus die mogelijkheid is er nog. Een betere oplossing zou in onze ogen zijn het uurtarief omlaag te brengen naar een vast bedrag per uur ongeacht de indicatie.
Verder is een bepaalde groep die afgehaakt heeft in beeld, maar hoe krijgen we de groep die helemaal nog niet aangehaakt heeft in beeld. Dus die vooraf al afgezien heeft van een aanvraag vanwege de hoge kosten of stapeling van kosten.
Diverse zorginstanties en het sociaal team zullen dit wellicht deels in beeld kunnen krijgen, maar de vraag is  -net zoals bij stille armoede- hoe
je die groep helder krijgt. Ook daar zou het verlagen van het uurtarief een oplossing kunnen zijn.
Verder is een goede communicatie over de nieuwe maatregelen met mensen, instellingen en instanties heel belangrijk.

 
 
Share our website