Nieuws

Onze reactie op de vraag van een JA of NEE van dhr. Geerts


We berichten bij deze conform afspraak richting informateur, dhr. R. Geerts. Dit na overleg binnen onze partij.

Geachte Heer Geerts,

De vraag was of wij verder wilden als coalitie Burgerforum-D66-CDA.

Het antwoord hierop is, zoals wij in het laatste overleg op 9 april jl. ook meedeelden, dat wij allereerst nog graag een gesprek zouden willen met de VVD, om de mogelijkheid te bekijken van een Burgerforum/VVD/D66 coalitie. Dit omdat wij uitgaande van de verkiezingsprogramma’s hier de meeste overeenkomsten in zien.

Dit is een signaal dat we vanaf het begin al hebben afgegeven.

Vanwege het feit dat de VVD in eerste instantie aangaf vanwege de verkiezingsuitslag voor een oppositierol te willen kiezen, zijn zij  –begrijpelijkerwijs- eerst buiten de coalitiegesprekken gehouden. In een later stadium kwam vanuit de VVD toch een opening. Wij hebben meerdere keren aangegeven dat wij die optie graag nog onderzocht zouden willen zien. Dit ook, om te voorkomen dat we in een later stadium spijt krijgen niet alle mogelijkheden onderzocht te hebben en met twijfel te blijven zitten. Dat zou in niemands belang zijn, zeker niet dat van de gemeente Losser. Er komen moeilijke tijden aan en het is zaak dat de start dan ook goed is en iedereen er van overtuigt is dat alle mogelijkheden voldoende onderzocht zijn.

Een definitieve stellingname t.a.v. een coalitie Burgerforum-CDA-D66 vinden we op dit moment dan ook nog te prematuur en wij vragen u dan ook om alsnog ook die coalitiemogelijkheid van Burgerforum/D66/VVD te onderzoeken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze stap als aanvulling op het voorgaande traject op even zorgvuldige wijze zal geschieden. 
Wij danken u voor uw inzet tot dusverre en hopen dat u ons ook dit tweede stuk nog zult willen begeleiden, waarna de formateur zijn werk kan gaan doen en we hopelijk komen tot stabiele coalitie komen.

Burgerforum,
Losser, 10 april 2014
Lies ter Haar, fractievoorzitter
Mede namens het bestuur van Burgerforum
 
Share our website