Nieuws

Onverantwoordelijk gedrag coalitiepartijen PVDA, SDGL EN CDA


Persbericht BURGERFORUM      wat doet men Losser aan

Onverantwoordelijk gedrag coalitiepartijen PVDA, SDGL EN CDA

In de commissievergadering is gebleken dat de coalitiepartijen blijkbaar niet voldoende beseffen waar ze mee bezig zijn.  Afspraken worden geschonden en men lijkt niet in staat als raad gezamenlijk op te trekken. Dat blijkt uit het feit dat de bestemmingsplanwijziging van de stichting MAN / Iphitos (Multifunktionele Accommodatie Nitertweg)  toch op de raadsagenda is gezet.

In de huidige financiële en bestuurlijke chaos is het zaak om eerst een tijdelijk bestuur te organiseren en een bestuursakkoord te sluiten, waarin vastgesteld wordt wat de komende periode wel of niet behandeld gaat worden. Politiek gevoelige punten, onderwerpen die verstrekkende gevolgen hebben of financieel riskante zaken, horen op dit moment niet in de raad  behandeld te worden. Dat geldt dus ook voor de kwestie MAN, hoe wrang dat ook is voor betrokkenen. Dat de coalitie dit doordrukt, ondanks dat de denktank nog volop aan het werk is, ondanks dat Losser op dit moment in een bestuurscrisis zit, is onbegrijpelijk.

Het is zaak dat de raad zich nu in de eerste plaats inzet voor behoud van bestaande voorzieningen zoals bijvoorbeeld de muziekschool en het zwembad. Maar denk ook aan de realisatie van het Kulturhus in Overdinkel en Multifunctioneel Centrum in De Lutte, omdat deze projecten al in de gevarenzone zitten door de lopende kortingen op de subsidie van Cluster en Bibliotheek. En het gaat hierbij wel om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van deze kernen. Maar denk ook aan de problemen rondom de WMO en regelingen rondom het minimabeleid.

Het lijkt er op, dat de coalitiepartijen CDA, SDGL en Partij van de Arbeid de plannen van stichting MAN er koste wat kost deze periode nog door willen drukken, en dat is onverstandig, onverantwoordelijk en tegen de afspraken in.

Fractie Burgerforum

Lies Ter Haar
Joop Koopmans
Jos Tijdhof
 

Share our website