Nieuws

No Go Kulturhus


Burgerforum: NO GO Kulturhus…… geboorte Los Hoes
Wat Burgerforum betreft is het derde onderzoek naar de levensvatbaarheid van het Kulturhus Losser duidelijk. Eerste bestudering van de stukken maakt al duidelijk dat het kostenplaatje uit eerdere onderzoeken tonnen hoger uitkomt. Daarnaast zou er het eerste jaar een probleem ontstaan met de kasstroom (cash-flow) en dat kan Losser al helemaal niet trekken. Daarnaast is er nog steeds sprake van veel aannames, onzekerheden en risico’s en het lijkt onverantwoordelijk het oude plan Kulturhus door te zetten. Wat Burgerforum betreft dus exit Kulturhus Losser.
Het onderzoek en de aanbevelingen geven wel een handvat voor een andere, bredere invulling, gebaseerd op meer organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en gebaseerd op een andere ruimtelijke indeling, maar ook met andere uitgangspunten.
 
Het college geeft bij het rapport een aantal overwegingen waarop in commissie en raad een reactie gegeven kan worden. Wat Burgerforum betreft zal er gezocht moeten worden naar een alternatieve invulling die kan rekening op draagvlak bij de bevolking. Een invulling waarbij goed naar het kostenplaatje gekeken wordt en waarbij haalbare doelen worden gesteld en risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.
 
Namens Burgerforum.
Henk Filipsen
 
Share our website