Nieuws

Nieuwe regelingen samenwerking


Burgerforum – nieuwe gr’s Regio Twente en Twentebedrijf
(Lies ter Haar)
 
Nieuwe regeling Regio Twente is in feite dezelfde als de oude plus regeling van de Regio Twente, maar de plus mag niet langer. Het gaat hier om hetzelfde pakket (bijv. GGD), dus hier hebben we geen problemen mee.

Lastiger is de gemeenschappelijke regeling Twentebedrijf, omdat dit nog helemaal opgebouwd moet worden. Als we nu JA zeggen, kunnen we niet meer terug. Het is weliswaar een cafétariamodel waar we diensten kunnen inkopen waar we zelf toe besluiten, maar uittreden kan in feite niet meer, oftewel het gaat heel veel geld kosten. Voordeel is wel dat we er zelfstandig in gaan en de Centrumregeling met Enschede hiermee vervalt. Het is telkens de keus aan de raad welke diensten men wil gaan inkopen.
Maar het blijft een gemeenschappelijke regeling met alle risico’s van dien. Dus we willen eerst weten wat de rol van de raad nog is en hoe de raad hier in de toekomst bij betrokken wordt alvorens we hier mee in kunnen stemmen. Overigens hoeft dat ook niet persé tegelijkertijd met de GR Regio Twente.
Een raadsinformatiebrief met de gevraagde informatie over de rol van de raad werd toegezegd en zal nog voor de raadsvergadering hierover worden toegestuurd.
(op sommige delen is de tekst niet letterlijk gevolgd in de commissie)
 
 

 

Share our website